Oddział Noworodków

p.o. Ordynator:

lek. Maria Dyrkacz

Z-ca Ordynatora:

lek. Anna Blady - Kotela

Pielęgniarka Koordynująca:

lic. piel. Celina Gołębiowska

Telefon:

(014) 644 32 15

Oddział Noworodków jest oddziałem I stopnia referencyjności w opiece perinatalnej, czyli sprawuje opiekę nad noworodkami z porodów fizjologicznych i wcześniakami powyżej 35 tygodnia życia.

Celem oddziału jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla nowonarodzonych dzieci i ich mam. Od pierwszych chwil życia zapewniony jest bliski kontakt z matką poprzez przystawianie noworodka do piersi zaraz po urodzeniu.

Oddział funkcjonuje w systemie rooming-u. Oznacza to, że matka przebywa cały czas z dzieckiem w trakcie pobytu w szpitalu. Sale 2-osobowe wyposażone są w stanowiska do pielęgnacji noworodków. Proponujemy i zachęcamy do karmienia, wskazujemy konkretne rozwiązania problemów. Uczymy zasad obserwacji i pielęgnacji małego dziecka. Oddział realizuje program badań przesiewowych w kierunku chorób metabolicznych, badanie słuchu, podstawowe szczepienia ochronne oraz dodatkowo pulsoxymetrię jako wczesne wykrywanie wrodzonych przewodozależnych wad serca.

Oddział Noworodków posiada 12 łóżeczek, 4 inkubatory oraz wyposażony jest w niezbędny sprzęt medyczny do monitorowania i leczenia. Istnieje całodobowa dostępność do badań laboratoryjnych. Pracą oddziału kieruje Ordynator lek. med. Maria Dyrkacz - specjalista z neonatologii. W oddziale zatrudniony jest 1 lekarz neonatolog oraz pediatrzy pełniący dyżur pod telefonem. Opiekę pielęgniarską zapewnia 12 pielęgniarek - 2 osoby na zmianie. Właściwa organizacja oddziału pozwala na prawidłową diagnostykę, opiekę i ewentualnie leczenie noworodków z objawami chorobowymi o niewielkim nasileniu. Noworodki z ciężkimi zaburzeniami ogólnoustrojowymi, po stabilizacji podstawowych funkcji życiowych przekazywane są do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności. Noworodki leczone mogą korzystać z opieki Poradni Neonatologicznej działającej w szpitalu. Personel oddziału służy rodzicom w pełni fachową i życzliwą pomocą w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dzieci w czasie popytu oraz po opuszczeniu szpitala.

 

Oddział Noworodków