Oddział Obserwacyjno – Zakaźny

Kierownik:

dr n. med. Zbigniew Martyka

Z-ca Kierownika:

lek. Urszula Ostręga-Szeląg

Pielęgniarka Koordynująca:

Elżbieta Gładysz

Telefony:

Kierownik:

(014) 644 32 61

Dyżurka Lekarska:

(014) 644 32 88

Dyżurka Pielęgniarska:

(014) 644 32 86

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny funkcjonuje jako jedyny oddział dla dorosłych na terenie byłego województwa tarnowskiego. Najbliższy oddział o tym profilu znajduje się w Krakowie.

Na Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym specjalistyczną opieką objęci są pacjenci chorzy na: najczęściej spotykane wirusowe zapalenia wątroby, zapalenia opon rdzeniowo-mózgowych, zakaźne zatrucia pokarmowe, różne choroby wątroby, sepsy, gorączki niejasnego pochodzenia oraz inne choroby infekcyjne. Na oddziale prowadzona jest terapie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, w ramach programu terapeutycznego.

Oddział jest usytuowany w oddzielnym budynku, zgodnie z odpowiednimi przepisami, obok Pawilonu Głównego i Pawilonu Płucnego.

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny