PLAN PRZETARGÓW 2018 R.

Kliknij wybrany przetarg aby dowiedzieć się więcej.

sygnaturadata ogłoszeniatermin składania ofertkrótki opisstatus przetargu
5/18/ZP22.02.201802.03.2018„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla zadania „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska” w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr. - procedura powtórzona.TRWA
4/18/ZP20.02.201802.03.2018Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych, opatrunkówTRWA
3/18/ZP20.02.201802.03.2018Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnejTRWA
2/18/ZP06.02.201821.02.2018Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska” w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr.UNIEWAŻNIONY
1/18/ZP8.02.2018 r.16.02.2018r. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla zadania „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska” w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usługUNIEWAŻNIONY
2018r.19.01.2018Plan Przetargów 2018
24/17/ZP29.12.2017r.12.01.2018r.Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich-procedura powtórzonaZAKOŃCZONY
23/17/ZP29.12.2017r.12.01.2018r.Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznych TRWA
22/17/ZP13.12.2017r.22.12.2017r.Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskichUNIEWAŻNIONY
21/17/ZP11.12.2017r.22.01.2018r.ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ LEKÓW DLA APTEKI SZPITALNEJTRWA
20/17/ZP15.11.201724.11.2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ RÓŻNEGO ASORTYMENTU DO SKLEPIKU SZPITALNEGO – PROCEDURA POWTÓRZONAZAKOŃCZONY
19/17/ZP15.11.201724.11.2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJEMNIKÓW JEDNORAZOWYCH NA ŻYWNOŚĆ ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB STERYLIZACJIZAKOŃCZONY
18/17/ZP07.11.201717.11.2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PIELUCHOMAJTEK I WKŁADEK UROLOGICZNYCHZAKOŃCZONY
17/17/ZP30.10.201713.11.2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ RÓŻNEGO ASORTYMENTU DO SKLEPIKU SZPITALNEGO- PROCEDURA POWTÓRZONAUnieważniony
16/17/ZP04.10.201713.10.2017Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego ZAKOŃCZONY
15/17/ZP15-09-2017 25-09-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW, MATERIAŁÓW, SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, ORAZ WORKÓW FOLIOWYCH
ZAKOŃCZONY
14/17/ZP13.09.2017 r.21.09.2017r.PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ NAPRAWY BIEŻĄCE SPRZĘTU, APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCHZAKOŃCZONY
13/17/ZP2017-08-252017-09-05Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznychUnieważniony
12/17/ZP2017-08-212017-08-30Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegodla zadania Przebudowa kotłowni parowej na kotłownie niskoparametrową z pompami ciepła i instalacją fotowoltaiki oraz przebudowa instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u., oraz energetycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródełZAKOŃCZONY
11/17/ZP2017-07-202018-07-28ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB STERYLIZACJI, TESTY DO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW W MOCZUZAKOŃCZONY
10/17/ZP11-07-201721-07-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MIĘSA, WĘDLIN I PRODUKTÓW DROBIOWYCH -
PROCEDURA POWTÓRZONA
ZAKOŃCZONY
9/17/ZP23-06-201706-07-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MIĘSA, WĘDLIN I PRODUKTÓW DROBIOWYCHUnieważniony
8/17/ZP23-06-201710-07-2017Przebudowa kotłowni parowej na kotłownie niskoparametrową z pompami ciepła i instalacją fotowoltaiki oraz przebudowa instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u., oraz energetycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energiiZAKOŃCZONY
7/17/ZP12-06-201723-06-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ RÓŻNEGO ASORTYMENTU DO SKLEPIKU SZPITALNEGOZAKOŃCZONY
6/17/ZP14-04-201724-04-2017ODBIÓR, TRANSPORT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJIZAKOŃCZONY
5/17/ZP06-03-201717-03-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCHZAKOŃCZONY
4/17/ZP17-02-201730-03-2017 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH Z ZAKRESU ANALITYKI, SEROLOGII, MIKROBIOLOGII (uzupełnienie) WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓWZAKOŃCZONY
3/17/ZP09-02-201717-02-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA KUCHNI I KAWIARENKI SZPITALNEJZAKOŃCZONY
2/17/ZP08-02-201721-03-2017ZAKUP Z DOSTAWĄ ENDOPROTEZ I MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM, OSPRZĘT DO ERCP ORAZ UZUPEŁNIENIE LEKÓWZAKOŃCZONY
1/17/ZP01-02-201710-02-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NICI CHIRURGICZNYCH, OPATRUNKÓWZAKOŃCZONY
2017 r19-01-2017PLAN PRZETARGÓW NA 2017 r.

Dział Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel/fax. 0-14 644 32 45

e-mail: dzp@zozdt.pl