PLAN PRZETARGÓW 2017 R.

Kliknij wybrany przetarg aby dowiedzieć się więcej.

sygnaturadata ogłoszeniatermin składania ofertkrótki opisstatus przetargu
20/17/ZP15.11.201724.11.2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ RÓŻNEGO ASORTYMENTU DO SKLEPIKU SZPITALNEGO – PROCEDURA POWTÓRZONATRWA
19/17/ZP15.11.201724.11.2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJEMNIKÓW JEDNORAZOWYCH NA ŻYWNOŚĆ ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB STERYLIZACJITRWA
18/17/ZP07.11.201717.11.2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PIELUCHOMAJTEK I WKŁADEK UROLOGICZNYCHTRWA
17/17/ZP30.10.201713.11.2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ RÓŻNEGO ASORTYMENTU DO SKLEPIKU SZPITALNEGO- PROCEDURA POWTÓRZONAUnieważniony
16/17/ZP04.10.201713.10.2017Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego ZAKOŃCZONY
15/17/ZP15-09-2017 25-09-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW, MATERIAŁÓW, SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, ORAZ WORKÓW FOLIOWYCH
ZAKOŃCZONY
14/17/ZP13.09.2017 r.21.09.2017r.PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ NAPRAWY BIEŻĄCE SPRZĘTU, APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCHZakończony
13/17/ZP2017-08-252017-09-05Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznychUnieważniony
12/17/ZP2017-08-212017-08-30Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegodla zadania Przebudowa kotłowni parowej na kotłownie niskoparametrową z pompami ciepła i instalacją fotowoltaiki oraz przebudowa instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u., oraz energetycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródełTrwa
11/17/ZP2017-07-202018-07-28ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB STERYLIZACJI, TESTY DO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW W MOCZUTrwa
10/17/ZP11-07-201721-07-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MIĘSA, WĘDLIN I PRODUKTÓW DROBIOWYCH -
PROCEDURA POWTÓRZONA
Trwa
9/17/ZP23-06-201706-07-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MIĘSA, WĘDLIN I PRODUKTÓW DROBIOWYCHUnieważniony
8/17/ZP23-06-201710-07-2017Przebudowa kotłowni parowej na kotłownie niskoparametrową z pompami ciepła i instalacją fotowoltaiki oraz przebudowa instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u., oraz energetycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energiiZakończony
7/17/ZP12-06-201723-06-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ RÓŻNEGO ASORTYMENTU DO SKLEPIKU SZPITALNEGOZakończony
6/17/ZP14-04-201724-04-2017ODBIÓR, TRANSPORT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJIZakończony
5/17/ZP06-03-201717-03-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCHZakończony
4/17/ZP17-02-201730-03-2017 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH Z ZAKRESU ANALITYKI, SEROLOGII, MIKROBIOLOGII (uzupełnienie) WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓWZakończony
3/17/ZP09-02-201717-02-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA KUCHNI I KAWIARENKI SZPITALNEJZakończony
2/17/ZP08-02-201721-03-2017ZAKUP Z DOSTAWĄ ENDOPROTEZ I MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM, OSPRZĘT DO ERCP ORAZ UZUPEŁNIENIE LEKÓWZakończony
1/17/ZP01-02-201710-02-2017ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NICI CHIRURGICZNYCH, OPATRUNKÓWZakończony
2017 r19-01-2017PLAN PRZETARGÓW NA 2017 r.Trwa

Dział Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel/fax. 0-14 644 32 45

e-mail: dzp@zozdt.pl