Przyjmowanie pacjentów do szpitala odbywa się w Izbie Przyjęć Ogólnej na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz bez skierowania w przypadkach urazu, wypadku, zatrucia, porodu lub stanu zagrożenia życia.

Niezbędne dokumenty:

Przyjęcie do szpitala

Planowe

  • Aktualne skierowanie (ważne 30 dni) wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską
  • Ważne ubezpieczenie
  • Dowód osobisty
  • Dokumentacje z poprzednich pobytów w szpitalu
  • Informacje o przyjmowanych lekach

Nagłe

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie.

Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w szpitalu (jeśli przebywa w szpitalu nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia). A jeśli przedstawienie w/w dowodu nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń (wypisu ze szpitala).

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Telefony:

Rejestracja Izby Przyjęć – 14 64 43 222

Izba Przyjęć – 14 64 43 300