Zakład Rehabilitacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej świadczy usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej,  opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. poz. 1522.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym  do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej. Zabiegi wykonuje wykwalifikowany
i doświadczony personel.

Zakład Rehabilitacji udziela świadczeń ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.

Dysponujemy aparaturą najnowszej generacji firm: Cosmogamma, Mettler Electronic, Marp Electronic, Astar ABR, Technomex, Doctor Life.

Zakład posiada urządzenia ARTOMOT® i zapewnia dostępność terapii na automatycznych szynach CPM do ciągłego, biernego ruchu stawów, szynie CAM do  ćwiczeń aktywnych oraz ćwiczeń koordynacji i propriocepcji. Urządzenia ARTOMOT® oraz CMP oraz CAM wykorzystywane są w celu rehabilitacji stawu biodrowego, kolanowego, skokowego, barkowego, łokciowego, nadgarstka oraz palców ręki.

Dysponujemy aparaturą do wykonywania zabiegów z wykorzystaniem fali uderzeniowej oraz laseroterapii wysokoenergetycznej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług,  doświadczenia oraz wiedzy w dziedzinie fizjoterapii.

 

Opracował: Andrzej Bryła