this is the only best replicauhren supplier where you can get the high quality wide range replica. fake rolex usa perseveres in its aim for superior quality standards. cheap orologireplica.to style quest for succinct. unquestionably the the watchmaking industry alcohol in considered the first step toward orologi replica for sale in usa. rolex swiss replique rolex is designed for efficiency together with pleasure.
Preloader logo
Loga

AKREDYTACJA DLA DĄBROWSKIEGO SZPITALA

Szpital im. Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej spełnił wymagania akredytacyjne i otrzymał certyfikat jakości – akredytację Ministra Zdrowia. Jest to znaczące wyróżnienie dla naszego szpitala.

Akredytacja jest zewnętrznym procesem oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, przeprowadzany przez bezstronną i niezależną w decyzjach, profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację wydaje stosowne świadectwo. Są to działania wymagające między innymi zmian organizacyjnych, których celem jest podniesienie jakości opieki nad pacjentem oraz sposobu leczenia.

W dniach 27-29 maj 2015 roku w naszym szpitalu miał miejsce przegląd akredytacyjny, przeprowadzony przez przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W wyniku przeprowadzonego przeglądu szpital uzyskał prestiżowy tytuł szpitala akredytowanego, będący istotnym wskaźnikiem jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych.

Komisja oceniała wszystko, począwszy od czystości na oddziałach, po aseptykę, sprawy zatrudnienia, przygotowanie zawodowe pracowników i wypełnienie dokumentacji pacjentów.

Dzięki procesowi akredytacji szpital poprawił swoją pracę, a to przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników. Akredytacja potwierdza m.in. najwyższą jakość świadczonych przez szpital usług medycznych.

Certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia uzyskują wyłącznie szpitale stosujące najwyższe standardy profesjonalne i etyczne. Szpital poddał się ocenie zewnętrznej prowadzonej w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych. Obowiązują na każdym poziomie: od zarządzania, poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium kończąc.

Akredytacja wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala, daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń. Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wyższej jakości.

Certyfikat akredytacyjny potwierdza, że Dąbrowski Szpital maksymalnie ogranicza ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych w opiece nad każdym pacjentem. Dokument zaświadcza także, że placówka odpowiednio wydaje publiczne pieniądze. Certyfikat jest też potwierdzeniem dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej i leczniczej szpitala.

print
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}