Preloader logo

Blog categories

Comments

AKREDYTACJA DLA DĄBROWSKIEGO SZPITALA

Szpital im. Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej spełnił wymagania akredytacyjne i otrzymał certyfikat jakości – akredytację Ministra Zdrowia. Jest to znaczące wyróżnienie dla naszego szpitala.

Akredytacja jest zewnętrznym procesem oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, przeprowadzany przez bezstronną i niezależną w decyzjach, profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację wydaje stosowne świadectwo. Są to działania wymagające między innymi zmian organizacyjnych, których celem jest podniesienie jakości opieki nad pacjentem oraz sposobu leczenia.

W dniach 27-29 maj 2015 roku w naszym szpitalu miał miejsce przegląd akredytacyjny, przeprowadzony przez przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W wyniku przeprowadzonego przeglądu szpital uzyskał prestiżowy tytuł szpitala akredytowanego, będący istotnym wskaźnikiem jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych.

Komisja oceniała wszystko, począwszy od czystości na oddziałach, po aseptykę, sprawy zatrudnienia, przygotowanie zawodowe pracowników i wypełnienie dokumentacji pacjentów.

Dzięki procesowi akredytacji szpital poprawił swoją pracę, a to przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników. Akredytacja potwierdza m.in. najwyższą jakość świadczonych przez szpital usług medycznych.

Certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia uzyskują wyłącznie szpitale stosujące najwyższe standardy profesjonalne i etyczne. Szpital poddał się ocenie zewnętrznej prowadzonej w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych. Obowiązują na każdym poziomie: od zarządzania, poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium kończąc.

Akredytacja wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala, daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń. Szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wyższej jakości.

Certyfikat akredytacyjny potwierdza, że Dąbrowski Szpital maksymalnie ogranicza ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych w opiece nad każdym pacjentem. Dokument zaświadcza także, że placówka odpowiednio wydaje publiczne pieniądze. Certyfikat jest też potwierdzeniem dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej i leczniczej szpitala.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}