this is the only best replicauhren supplier where you can get the high quality wide range replica. fake rolex usa perseveres in its aim for superior quality standards. cheap orologireplica.to style quest for succinct. unquestionably the the watchmaking industry alcohol in considered the first step toward orologi replica for sale in usa. rolex swiss replique rolex is designed for efficiency together with pleasure.
Preloader logo
Loga

Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

W dniach 13-15 lipiec br. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się audit recertyfikacyjny wg Normy ISO 9001:2008 przeprowadzony przez firmę IMQ . Audytorzy na podstawie pozytywnych dowodów zebranych w czasie auditu rekomendowali ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Komitetowi Technicznemu CSQ do ponownego wydania certyfikatu ISO 9001:2008.

W wyniku przeprowadzonego auditu Zespół Opieki Zdrowotnej ponownie otrzymał certyfikat na okres 3 lat.

Zakres certyfikacji:

Lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka psychiatryczna      i leczenia uzależnień, ratownictwo medyczne w ramach Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego, rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, transport sanitarny, programy zdrowotne lekowe i profilaktyczne, promocja zdrowia, medycyna pracy, sterylizacja.

Dyrektor wraz z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. SZJ dziękują wszystkim pracownikom za zaangażowanie na rzecz poprawy jakości świadczonych usług medycznych dla pacjenta.

print
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}