Dostawa i montaż systemu oddymiającego centralnej klatki schodowej budynku głównego szpitala

sygnatura: 11/20/ZP

status przetargu: trwa

data ogłoszenia: r.

termin składania ofert: r. godz.: 10:00

termin otwarcia ofert: r. godz.: 10:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

SIWZ Skan

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert klatka

Wyniki