1

Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych, odpadów komunalnych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

sygnatura: 15/20/ZP

status przetargu: trwa

termin składania ofert: r. godz.: 10:00     r. godz.: 10:00

termin otwarcia ofert: r. godz.: 10:30        r. godz.: 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ word

SIWZ skan

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

WYNIKI