L.p. Przedmiot
zamówienia
Rodzaj zamówienia według podziału
na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia
(w złotych netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
1.Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki, serologii wraz z dzierżawą analizatorów – procedura powt.DostawaPrzetarg nieograniczony202 390,00umowa
do 21.10.2021 r.
I kwartał 2020r.
2.Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacjiDostawaPrzetarg nieograniczony432 520,00 I kwartał 2020r.
3.Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium – procedura powt.DostawaPrzetarg nieograniczony1 400 000,00


umowa
do 18.11.2020 r.
I kwartał 2020r.
4.Zakup wraz z dostawa pojemników jednorazowych na żywność DostawaPrzetarg nieograniczony176 000,00I kwartał 2020r.
5.Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznychDostawaPrzetarg nieograniczony740 000,00 I kwartał 2020r.
6.Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich DostawaPrzetarg nieograniczony215 200,00I kwartał 2020r.
7.Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych DostawaPrzetarg nieograniczony205 000,00

Przewidywany okres trwania umowy 2 lata
I kwartał 2020r.
8.Świadczenie usług pralniczychUsługaPrzetarg nieograniczony400 000,00 I kwartał 2020r.
9.Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznegoDostawaPrzetarg nieograniczony 500 000,00 II kwartał 2020r.
10.Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego do obowiązujących przepisów Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony450 000,00I kwartał 2020r.
11.Rozbudowa POZ – utworzenie pomieszczeń rehabilitacji dzieci oraz gabinetów lekarskich, budowa windyRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony1 500 000,00II kwartał 2020r.
12.Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnejDostawaPrzetarg nieograniczony450 000,00 II kwartał 2020r.
13.Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej DostawaPrzetarg nieograniczony26 000 000,00II kwartał 2020r.
14.Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji UsługaPrzetarg nieograniczony200 000,00II kwartał 2020r.
15.Zakup licencji oprogramowania szpitalnego, sprzętu informatycznego na potrzeby projektu MSIM DostawaPrzetarg nieograniczony2 305 000,00II/III kwartał 2020r.
16.Dostosowanie pomieszczeń prosektorium oraz wyposażenia do obowiązujących przepisów Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony290 000,00III kwartał 2020r.
17.Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowych

DostawaPrzetarg nieograniczony330 000,00 III kwartał 2020r.
18.Zakup wraz z dostawą artykułów medycznychDostawaPrzetarg nieograniczony2 010 000,00
umowa
na 2 lata
III kwartał 2020r.
19.Zakup wraz z dostawą różnego asortymentu do sklepiku szpitalnego DostawaPrzetarg nieograniczony270 000,00III kwartał 2020r.
20.Kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie TarnowskiejUsługaPrzetarg nieograniczony850 000,00

umowa
na 2 lata
III kwartał 2020r.
21.Remont balkonów i klatek schodowychRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony140 000,00III kwartał 2020r.
22.Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczo – biurowych oraz materiałów eksploatac. do drukarekDostawa Przetarg nieograniczony

142 000,00 IV kwartał 2020r.
23.Zakupów wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowychDostawaPrzetarg nieograniczony

272 000,00IV kwartał 2020r.
24.Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych UsługaPrzetarg nieograniczony

142 000,00IV kwartał 2020r.
25.Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium DostawaPrzetarg nieograniczony

4 710 000,00 IV kwartał 2020r.
26.Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie TarnowskiejDostawaPrzetarg nieograniczony

700 000,00 IV kwartał 2020r.
27.Zakup wraz z dostawą pieluchomajtek i wkładek urologicznych DostawaPrzetarg nieograniczony

800 000,00IV kwartał 2020r.
28.Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych z zakresu mikrobiologiiDostawaPrzetarg nieograniczony

820 000,00IV kwartał 2020r.
29.Budowa instalacji fotowoltaicznych DostawaPrzetarg nieograniczony

975 000,00IV kwartał 2020r.
image_print