1

Plan przetargów 2020 r.

L.p. Przedmiot
zamówienia
Rodzaj zamówienia według podziału
na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia
(w złotych netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
1.Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki, serologii wraz z dzierżawą analizatorów – procedura powt.DostawaPrzetarg nieograniczony202 390,00umowa
do 21.10.2021 r.
I kwartał 2020r.
2.Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacjiDostawaPrzetarg nieograniczony432 520,00 I kwartał 2020r.
3.Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium – procedura powt.DostawaPrzetarg nieograniczony1 400 000,00


umowa
do 18.11.2020 r.
I kwartał 2020r.
4.Zakup wraz z dostawa pojemników jednorazowych na żywność DostawaPrzetarg nieograniczony176 000,00I kwartał 2020r.
5.Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznychDostawaPrzetarg nieograniczony740 000,00 I kwartał 2020r.
6.Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich DostawaPrzetarg nieograniczony215 200,00I kwartał 2020r.
7.Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych DostawaPrzetarg nieograniczony205 000,00

Przewidywany okres trwania umowy 2 lata
I kwartał 2020r.
8.Świadczenie usług pralniczychUsługaPrzetarg nieograniczony400 000,00 I kwartał 2020r.
9.Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznegoDostawaPrzetarg nieograniczony 500 000,00 II kwartał 2020r.
10.Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego do obowiązujących przepisów Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony450 000,00I kwartał 2020r.
11.Rozbudowa POZ – utworzenie pomieszczeń rehabilitacji dzieci oraz gabinetów lekarskich, budowa windyRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony1 500 000,00II kwartał 2020r.
12.Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnejDostawaPrzetarg nieograniczony450 000,00 II kwartał 2020r.
13.Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej DostawaPrzetarg nieograniczony26 000 000,00II kwartał 2020r.
14.Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji UsługaPrzetarg nieograniczony200 000,00II kwartał 2020r.
15.Zakup licencji oprogramowania szpitalnego, sprzętu informatycznego na potrzeby projektu MSIM DostawaPrzetarg nieograniczony2 305 000,00II/III kwartał 2020r.
16.Dostosowanie pomieszczeń prosektorium oraz wyposażenia do obowiązujących przepisów Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony290 000,00III kwartał 2020r.
17.Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowych

DostawaPrzetarg nieograniczony330 000,00 III kwartał 2020r.
18.Zakup wraz z dostawą artykułów medycznychDostawaPrzetarg nieograniczony2 010 000,00
umowa
na 2 lata
III kwartał 2020r.
19.Zakup wraz z dostawą różnego asortymentu do sklepiku szpitalnego DostawaPrzetarg nieograniczony270 000,00III kwartał 2020r.
20.Kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie TarnowskiejUsługaPrzetarg nieograniczony850 000,00

umowa
na 2 lata
III kwartał 2020r.
21.Remont balkonów i klatek schodowychRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony140 000,00III kwartał 2020r.
22.Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczo – biurowych oraz materiałów eksploatac. do drukarekDostawa Przetarg nieograniczony

142 000,00 IV kwartał 2020r.
23.Zakupów wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowychDostawaPrzetarg nieograniczony

272 000,00IV kwartał 2020r.
24.Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych UsługaPrzetarg nieograniczony

142 000,00IV kwartał 2020r.
25.Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium DostawaPrzetarg nieograniczony

4 710 000,00 IV kwartał 2020r.
26.Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie TarnowskiejDostawaPrzetarg nieograniczony

700 000,00 IV kwartał 2020r.
27.Zakup wraz z dostawą pieluchomajtek i wkładek urologicznych DostawaPrzetarg nieograniczony

800 000,00IV kwartał 2020r.
28.Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych z zakresu mikrobiologiiDostawaPrzetarg nieograniczony

820 000,00IV kwartał 2020r.
29.Budowa instalacji fotowoltaicznych DostawaPrzetarg nieograniczony

975 000,00IV kwartał 2020r.