Preloader logo
Loga

Remont szpitala

Miło nam Państwa poinformować, iż Zespół Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług”.

Chcąc dotrzymać kroku postępowi, który ma służyć lepszej organizacji pracy oraz wzrostowi jakości świadczonych usług, od dnia 21 czerwca 2018 r. Szpital rozpoczął realizację zadania  „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska”. Tak dużej inwestycji nie da się niestety przeprowadzić bez przejściowych utrudnień i uniknąć pewnych niedogodności, które będą niestety Państwu i nam towarzyszyć.  Dołożymy jednak wszelkich starań, by je zminimalizować.

Remontowi zostanie poddany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Pododdziałem Rehabilitacji, Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Oddział Pulmonologii. Zostanie wybudowany nowy Oddział Zakaźny.

Z góry przepraszamy za dyskomfort związany z remontem.  Informujemy, że jego zakończenie zaplanowaliśmy na kwiecień 2019 r.  Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Pamiętajmy, że na końcu tych starań jest zawsze Człowiek, każdy z nas, potencjalny pacjent Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}