Preloader logo
Loga

Uczymy ratować życie

Uczymy ratować życie
Uczymy ratować życie
Uczymy ratować życie
Uczymy ratować życie
Uczymy ratować życie

 

 

26 października uczniowie z klas I-VII uczestniczyli w zajęciach udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadził  Pan Franciszek Sterczek
z Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uczniowie uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy: zachowania bezpieczeństwa, prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, technik sprawdzenia przytomności i oddychania oraz układania osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej ustalonej. Wykorzystując profesjonalne fantomy ćwiczyli uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.

Zajęcia były przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych – klasy I-IV oraz V-VII. Uczniowie aktywnie i z dużym zainteresowaniem włączyli się
w kurs pierwszej pomocy tak, by w razie potrzeby umieć udzielić osobie poszkodowanej niezbędnej pomocy.

Na koniec wszyscy mogli zobaczyć od środka wyposażenie pogotowania ratunkowego tj. ssak, defibrylator, pompę infuzyjną itp. Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pana Franciszka Sterczka za przeprowadzenie w sposób ciekawy tak ważnego szkolenia dla  uczniów.

Szkolenie przeprowadzono w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”.

Opracował: Robert Żurawski

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}