Termin składania ofert do dnia: 28/12/2020 r. do godz. 10:00 do dnia: 07/01/2021 r.

Termin otwarcia ofert: 28/12/2020 r. o godz. 10:15  –  07/01/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

image_print