1

Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 15/07/2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15/07/2020 r. o godz. 10:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: