Termin składania ofert do dnia: 10/11/2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10/11/2020 r. o godz. 10:15

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

image_print