1

Zakup wraz z dostawą pojemników jednorazowych na żywność

sygnatura: 4/20/ZP

status przetargu: trwa

data ogłoszenia: r.

termin składania ofert: r. godz.: 10:00

termin otwarcia ofert: r. godz.: 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ word

SIWZ skan

odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

WYNIKI

Unieważnienie postępowania pakiet 1