Zakup wraz z dostawą pojemników plastikowych i styropianowych

Sygnatura: 2/21/ZO

Data składania ofert: r.

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy -wersja edytowalna
Załącznik nr 2  – formularz cenowy- wersja edytowalna

Wyniki