Nowy termin składania ofert do dnia: 04/12/2020 r do godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 04/12/2020 r. o godz. 10:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

image_print