ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziecięcego I piętro Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – pliki do pobrania

Drukuj

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w ramach Rozeznania cenowego nr 1/11/18 na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej – prowadnica światłowodowa”

Zaproszenie do złożenia oferty – plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w ramach Rozeznania cenowego nr 2/11/18  na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Izby Przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej – pompa płucząco-ssąca”

Zaproszenie do złożenia oferty – plik do pobrania 

Modyfikacja Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w ramach Rozeznania cenowego nr 3/11/18   na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”

Zaproszenie do złożenia oferty – plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

Drukuj