Koordynator Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego i Opieki Całodobowej: Robert Żurawski
Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Beata Parka

Telefony:

Izba Przyjęć: (014) 644 33 00
Rejestracja: (014) 644 32 22
Dyżurka lekarska Izby Przyjęć: (014) 644 33 04
Dyżurka lekarska Całodobowa: (014) 644 33 05
Izba Przyjęć Położnicza: (014) 644 33 06
Pielęgniarka Oddziałowa: (014) 644 33 08
Pogotowie Ratunkowe: (014) 644 32 00

 

Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje od 50 lat.

 

Pogotowie Ratunkowe posiada 3 zespoły wyjazdowe: specjalistyczny, podstawowy i transportowy wyposażone w nowoczesny sprzęt ratujący życie. Świadczymy usługi całodobowo w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, wypadkach, zatruciach, porodach, urazach i utracie przytomności. W celu podnoszenia jakości świadczonej opieki pracownicy Pogotowia Ratunkowego ustawicznie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności.

Izba Przyjęć mieści się na parterze w nowowybudowanych pomieszczeniach. Jest to najmłodsza, najnowocześniejsza część szpitala zgodnie z obowiązującymi standardami. Świadczenia udzielane są całodobowo. Specyfiką pracy Izby Przyjęć jest podejmowanie działań w stanach nagłego zagrożenia życia oraz przyjmowanie chorych do szpitala. Dla chorych ambulatoryjnych posiadamy salę obserwacyjną z 2 łóżkami. Istnieje możliwość wykonania konsultacji przez specjalistów zatrudnionych na oddziałach szpitalnych. W nowoczesnej klimatyzowanej sali reanimacyjno-zabiegowej podejmowane są działania reanimacyjne, zaopatrywanie ran, zakładanie opatrunków gipsowych.

Izba Przyjęć jest wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny (kardiomonitor, defibrylator, pompy infuzyjne, aparat EKG)

W Izbie przyjęć pracuje 14 pielęgniarek.