________________________________________________________________________________________ 2022 r.

Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na modernizację Izby przyjęć w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin realizacji inwestycji: 2021-2022

Dofinansowanie: 1 000 000 zł

________________________________________________________________________________________ 2020 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym na zakup: środków do intensywnej terapii (respiratora stacjonarnego, respiratora transportowego, komory laminarnej, 2 kardiomonitorów  do monitorowania parametrów życiowych, defibrylatora, aparatu do nieinwazyjnej wentylacji zastępczej CPAP, komory laminarnej z filtrem HEPA), środków do dezynfekcji (2 maceratorów, myjki dezynfektor, myjki do obuwia, urządzenia do zamgławiania), środków do intensywnej terapii (6 pomp dwutorowych, 2 pulsoksymetrów stacjonarnych, 5 termometrów bezdotykowych, aparatu EKG, 4 łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem), środków do transportu chorego (6 wózków zabiegowych), środków do ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Dofinansowanie: 748 791,12 zł

Całkowita wartość: 748 791,12  zł

________________________________________________________________________________________ 2019 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dostosowanie pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej do uruchomienia tomografu. Zakupiony tomograf komputerowy posiada detektor 32 rzędowy i w zastosowanej w tym aparacie technologii można w trakcie jednego obrotu lampy uzyskać 64 warstwy. Technika ta umożliwia skrócenie czasu skanowania, a tym samym zmniejszenie liczby artefaktów ruchowych, jak również skrócenie czasu wstrzymywania oddechu przez pacjenta.

Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł

Całkowita wartość: 1 952 258,57zł

________________________________________________________________________________________ 2018 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Izby przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na doposażenie Izby Przyjęć ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej w nowy specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną (dwa urządzenia do kompresji klatki piersiowej, iluminator naczyniowy – skaner żył, defibrylator, ultrasonograf typu FAST oraz pompę płucząco-ssącą) w celu podniesienia jakości i konkurencyjności  świadczonych usług zdrowotnych w miejscu, które jest wizytówką szpitala oraz zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców powiatu.

Dofinansowanie: 196 374,15 zł

Całkowita wartość: 245 867,22 zł

________________________________________________________________________________________ 2016 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego poprzez zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup ambulansu sanitarnego marki fiat ducato wraz z wyposażeniem obejmującym m.in. następujący sprzęt medyczny: defibrylator, respirator reanimacyjno – transportowy, przenośne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych, przenośny ssak OB, pompę strzykawkową, krzesełko kardiologiczne, deskę ortopedyczną, kamizelkę unieruchamiającą KED i system unieruchamiający przeznaczony do bezpiecznego transportu dzieci na noszach KIDDY. Celem dotacji była wymiana taboru samochodowego o najdłuższym okresie użytkowania, wykorzystywanego przez Zespoły ratownictwa medycznego funkcjonujące na terenie województwa małopolskiego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość: 508 425,00 zł