Rejestracja tel. 014 644 32 10

W poradni przyjmują:

lek. med. Karol Kasprzyk

Poniedziałek
13:15-18:15

lek. med. Przemysław Bilski

Wtorek
13:00-18:00