Koordynator Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego i Opieki Całodobowej: lek. Karol Kasprzyk
Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Beata Parka

Telefony:

Izba Przyjęć: (014) 644 33 00
Rejestracja: (014) 644 32 22
Dyżurka lekarska Izby Przyjęć: (014) 644 33 04
Dyżurka lekarska Całodobowa: (014) 644 33 05
Pielęgniarka Oddziałowa: (014) 644 32 82
Pogotowie Ratunkowe: (014) 644 32 00

Pogotowie Ratunkowe posiada 2 zespoły podstawowe wyjazdowe w składzie  2 osobowym, w których pracują osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (są nimi: ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu) oraz 1 zespół wyjazdowy  transportowy w składzie 2 osobowym.

Pielęgniarka systemu w ZRM w ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej  – to pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty lub specjalizuje się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii.
Pielęgniarki posiadają ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Ratownik medyczny w ZRM w ZOZ w Dąbrowie Tarnowska  – to osoba, która ukończyła 3-5 letnie studia wyższe I lub II stopnia na kierunku ratownictwo medyczne albo dwuletnią szkołę policealną i uzyskała tytuł ratownika medycznego. Każdy ratownik medyczny pracujący w ZOZ w  Dąbrowie Tarnowskiej posiada kurs KDRM, a także kursy specjalistyczne : ALS (Advanced Life Support) , EPLS ( European Pediatric Life Support ), ITLS (International Trauma Life Support). ACLS (Advanced cardiac life support), PALS (Pediatric Advanced Life Support). Każdy z tych kursów zakończony był egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Zespoły ratownictwa  medycznego stacjonują :

–  Szczucin ul. Kościuszki 32.

–  Dąbrowa Tarnowska ul. Szpitalna 1.

–  karetka transportowa z wyposażeniem Dąbrowa Tarnowska ul. Szpitalna 1.

Zespoły Ratownictwa Medycznego  wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania życia i zdrowia, w tym zespół typu ,,P”   wyposażony jest  dodatkowo w urządzenia do kompresji klatki piersiowej.

Pogotowie ratunkowe posiada nowe ambulanse Fiat Ducato wyposażone w silnik o pojemności 3 l, zasilana olejem napędowym o mocy 180 km. Nasze ambulanse  typu P i C – to najwyższa klasa wśród karetek. Wyposażona jest zgodnie z wszystkimi normami przewidzianymi dla karetek Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego i karetki transportowej. Ambulanse wyposażone  są m.in. w nosze najnowszej generacji, bardzo dobrze zabezpieczające leżącego na nich pacjenta, a także w sprzęt ratujący życie, między innymi defibrylator, który posiada funkcję ciągłego pomiaru ciśnienia krwi tętniczej, pulsoksymetr  – urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi. Karetki  wyposażone są w pompę infuzyjną, krzesełko kardiologiczne, deskę ortopedyczną, a także system unieruchamiający do bezpiecznego transportu dzieci na noszach typu KIDDY.

Ambulanse wyposażone są w moduł GPS, który ułatwia dyspozytorowi medycznemu szybsze zadysponowanie ZRM do pacjenta . Karetki dysponowane są przez nowoczesną Skoncentrowaną Dyspozytornię nr 2 w Tarnowie.

W celu podnoszenia jakości świadczonej opieki pracownicy Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć ustawicznie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności.

W dniach 20-23.09.2017 r. ZRM z Dąbrowy Tarnowskiej brał udział w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i zajął wysokie 11. miejsce na 50 zespołów z całej Polski.

19 czerwca 2019 roku w Tarnowie odbyły się Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym, gdzie ZRM zajął 1. miejsce.

Izba Przyjęć mieści się na parterze . Świadczenia udzielane są całodobowo. Specyfiką pracy Izby Przyjęć jest podejmowanie działań w stanach nagłego zagrożenia życia oraz przyjmowanie chorych do szpitala. Dla chorych ambulatoryjnych posiadamy salę obserwacyjną . Istnieje możliwość wykonania konsultacji przez specjalistów zatrudnionych na oddziałach szpitalnych.
W nowoczesnej klimatyzowanej sali reanimacyjno-zabiegowej podejmowane są działania reanimacyjne, zaopatrywanie ran, zakładanie opatrunków gipsowych.

Izba Przyjęć jest wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny (kardiomonitor, defibrylator, pompy infuzyjne, aparat EKG, USG typu FAST)

W Izbie przyjęć pracuje 15 pielęgniarek które posiadają certyfikowane kursy ACLS (Advanced cardiac life support), PALS (Pediatric Advanced Life Support)
i specjalizacje z medycyny ratunkowej.