Rejestracja tel. 014 644 32 10

W poradni przyjmują:

lek. med. Marta Owczyńska – harmonogram pracy ustalany na bieżąco – brak stałych dni i godzin pracy