Certyfikat ISO 9001:2008 dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej

Proces wdrażania systemu zarządzania jakością w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczął się od dnia 1.09.2008 roku. Wdrażany system zarządzania jakością i uzyskany certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2008 miał na celu nie tylko usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania, ale także został wprowadzony po to, aby wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008 było procesem bardzo złożonym, wymagającym zaangażowania wszelkich zasobów organizacyjnym, w tym najistotniejszych – ludzkich. Opracowano procedury medyczne ogólnoszpitalne, pielęgniarskie, lekarskie, apteczne i epidemiologiczne.

Korzyści wynikające z systemu zarządzania jakością dla szpitala widoczne są poprzez usprawnienie wewnętrznego funkcjonowania, zauważalny wzrost efektywności i skuteczności działań. Szpital dąży do zwiększenia zadowolenia pacjenta przez skuteczne stosowanie systemu, jego ciągłe doskonalenie i zapewnienie zgodności z przepisami prawa.

W dniach 13-15 lipiec br. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się audit recertyfikacyjny wg Normy ISO 9001:200 przeprowadzony przez firmę IMQ . Audytorzy na podstawie pozytywnych dowodów zebranych w czasie auditu rekomendowali ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Komitetowi Technicznemu CSQ do ponownego wydania certyfikatu ISO 9001:2008.

W wyniku przeprowadzonego auditu Zespół Opieki Zdrowotnej ponownie otrzymał certyfikat na okres 3 lat.

Dyrekcja wraz z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. SZJ dziękuje wszystkim pracownikom, którzy włączyli się do pracy w celu wdrożenia systemu zarządzania jakością. Bez wsparcia i zaangażowania całej załogi nie byłoby możliwe uzyskanie oczekiwanego certyfikatu.

Image module
Image module