W dniu 10 czerwca 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej  została podpisana umowa dotacji
na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pn.:
„Wzrost ilości unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”
realizowanego w ramach „Programu finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”.

 

 

 www.wfos.karkow.pl