Dział Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel/fax. 0-14 644 32 45

e-mail: dzp@zozdt.pl

       2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/22/BK

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Dąbrowie Tarnowskiej – rozbudowa i przebudowa budynku Oddziałów Chorób Płuc   i Oddziału Zakaźnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”.

Termin składania ofert do dnia: 01/09/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  01/09/2022 r.  godz. 10:30

Data ogłoszenia o zamówieniu: 24/08/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w Bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/