Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

33-200 Dąbrowa Tarnowska

ul. Szpitalna 1

Jednostka wykonuje działalność leczniczą w oparciu o decyzję Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

Na wyposażeniu Zakładu Diagnostyk Obrazowej znajdują się aparaty rtg do zdjęć:

 • aparat ogółno – diagnostyczny Proteus,
 • aparaty RTG do zdjęć przy łóżku chorego TMX+ i DR 100
 • aparat RTG do radiologii zabiegowej ramię C OEC Fluorostar 7900 Compact 2
 • aparat RTG do Tomografii Komputerowej Optima CT 520
 • aparat RTG do mammografii Alpha RT

Podmiot prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy środowiskowych- w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka     
  efektywna wyniosła < 5 mSv na rok.

Dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20 mSv na rok,
 • ogół ludności: 1 mSv na rok.

Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Podmiot nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Podstawa prawna:  na podstawie art. 32c ust. .2  ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst  jednolity: Dz. U. z 2021r. Poz. 1941).