Kierownik Oddziału:                     lek. Przemysław Kopeć

Z-ca Kierownika Oddziału:            lek. Waldemar Pal

Lekarze Oddziału:

lek. Anna Krupa

lek. rezydent Michał Dorosz

lek. rezydent Jolanta Bartoń-Kowalska

lek. rezydent Wojciech Bargieł

Pielęgniarka Koordynująca:     mgr pielęgniarstwa  Agata Biś

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Telefony:

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych: 14 644 32 76

Dyżurka Lekarska: 14 644 32 72

Pielęgniarka Koordynująca: 14 644 33 14

Dyżurka Pielęgniarska – męski: 14 644 32 78

Dyżurka Pielęgniarska – żeński: 14 644 32 77

Oddział zajmuje się szeroką diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami: serca i naczyń krwionośnych, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, układu ruchu, tkanki łącznej, układu krwiotwórczego, gruczołów wydzielania wewnętrznego. Ponadto prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń przemiany materii (np. cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia wodno-elektrolitowe).

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada 45 łóżek. Wyposażenie obejmuje własną aparaturę diagnostyczną – elektrokardiografy, ultrasonografy, zestawy do badania EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera. Ponadto Oddział posiada stały dostęp do Pracowni RTG, Pracowni Tomografii Komputerowej, a także Pracowni Endoskopii (badania wykonują lekarze z Oddziału Chirurgii). W celach diagnostycznych Oddział korzysta z szerokiego panelu badań oferowanych przez laboratoria szpitalne (Pracownia Analityki, Pracownia Mikrobiologii, Pracownia Serologii). W składzie oddziału znajduje się również Pracownia EKG – wykonująca badania dla wszystkich oddziałów szpitala.

Oddział Chorób Wewnętrznych współpracuje z pozostałymi placówkami szpitala – lekarze oddziału wykonują konsultacje specjalistyczne dla wszystkich oddziałów szpitalnych. Oddział ściśle współpracuje również z poradniami specjalistycznymi, co stanowi doskonałą kontynuację leczenia szpitalnego.