Kierownik: lek. Przemysław Kopeć
Z-ca Kierownika: lek. Waldemar Pal
Pielęgniarka Koordynująca: mgr pielęgniarstwa  Agata Biś

Telefony:

Kierownik: (014) 644 32 76
Dyżurka Lekarska: (014) 644 32 72
Dyżurka Pielęgniarska – męski: (014) 644 32 77
Dyżurka Pielęgniarska – żeński: (014) 644 32 78

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami: serca i naczyń krwionośnych, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, narządu moczowego, układu ruchu, tkanki łącznej, układu krwiotwórczego i zaburzeniami krzepnięcia, gruczołów wydzielania wewnętrznego. Ponadto prowadzi się diagnostykę i leczenie zaburzeń przemiany materii (np. cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia wodno-elektrolitowe).

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii posiada 66 łóżek. Sala Intensywnej Terapii jest nowocześnie wyposażona, co umożliwia jednoczesne monitorowanie stanu 6 pacjentów. Oddział posiada własną aparaturę diagnostyczną – elektrokardiografy, echokardiograf, ultrasonograf, zestawy do badania EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera, zestawy do wykonywania prób wysiłkowych. Badania wykonują i interpretują lekarze zatrudnieni w oddziale. Ponadto Oddział posiada stały dostęp do Pracowni Endoskopii (badania te wykonują lekarze z oddziału) i Pracowni RTG oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. W celu diagnostycznym oddział korzysta z szerokiego panelu badań, oferowanych przez laboratoria szpitalne (Pracownia Analityki, Pracownia Mikrobiologii, Pracownia Serologii) W składzie oddziału znajduje się również Pracownia EKG – wykonująca badania dla wszystkich oddziałów szpitala.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii współpracuje z pozostałymi placówkami szpitala – lekarze oddziału wykonują konsultacje specjalistyczne dla wszystkich oddziałów szpitalnych. W ramach tej współpracy również pacjenci oddziału mogą uzyskać różne konsultacje specjalistyczne. Oddział ściśle współpracuje z poradniami specjalistycznymi, co stanowi doskonałą kontynuację leczenia szpitalnego.