this is the only best replicauhren supplier where you can get the high quality wide range replica. fake rolex usa perseveres in its aim for superior quality standards. cheap orologireplica.to style quest for succinct. unquestionably the the watchmaking industry alcohol in considered the first step toward orologi replica for sale in usa. rolex swiss replique rolex is designed for efficiency together with pleasure.
Preloader logo
Loga

Nowe zasady wypisywania i realizacji zleceń na wyroby medyczne

Zgodnie z przepisami art. 2 Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1096) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1555) od 01.01.2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wypisywania i realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz nowy wzór zlecenia (4 strony) – Rozp. MZ wprowadzające nowy wzór zlecenia w załączeniu – http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1555/1

Tym samym ulegnie zmianie sposób potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych, będą weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych na etapie wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną (np. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta).

W przypadku braku dostępu do serwisów internetowych i usług informatycznych, weryfikacja zleceń i potwierdzanie prawa do świadczenia, będzie miała miejsce w dowolnie wybranym przez świadczeniobiorcę Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski, w tym na terenie województwa małopolskiego w Punktach Obsługi.

Nie będzie zatem konieczności potwierdzania zleceń na wyroby medyczne do refundacji w odpowiednim do miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ co znacznie ułatwi i skróci Pacjentom realizację świadczenia.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostaną na dotychczasowych zasadach wystawione lub wystawione i potwierdzone będą odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. – tak więc rok 2020 będzie okresem przejściowym do wyłącznie nowego systemu.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, przy czym zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia ich wystawienia.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy będą mogły być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.

Aktualnie do końca roku 2019 w wybranych jednostkach na terenie całej Polski (w tym również w województwie małopolskim) prowadzony jest pilotaż nowego systemu.

Chętni Pacjenci, którym wypisane zostały zlecenia na wyroby medyczne na nowych zasadach mogą zrealizować zaopatrzenie u świadczeniodawców, którzy przystąpili do pilotażu na terenie województwa małopolskiego. Wykaz jednostek testujących nowy system na terenie województwa małopolskiego w załączeniu.

Dodatkowe informacje na temat nowego systemu obsługi zleceń na wyroby medyczne (w tym filmy instruktażowe dla świadczeniodawców wypisujących i realizujących) dostępne są na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w komunikacie z dnia 26.11.2019r. – https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Załączniki:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019r., poz. 1555)
  • Wykaz świadczeniodawców uczestniczących w pilotażu nowego systemu
print
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}