Preloader logo

Blog categories

Comments

Nowe zasady wypisywania i realizacji zleceń na wyroby medyczne

Zgodnie z przepisami art. 2 Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1096) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1555) od 01.01.2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wypisywania i realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz nowy wzór zlecenia (4 strony) – Rozp. MZ wprowadzające nowy wzór zlecenia w załączeniu – http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1555/1

Tym samym ulegnie zmianie sposób potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych, będą weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych na etapie wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną (np. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta).

W przypadku braku dostępu do serwisów internetowych i usług informatycznych, weryfikacja zleceń i potwierdzanie prawa do świadczenia, będzie miała miejsce w dowolnie wybranym przez świadczeniobiorcę Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski, w tym na terenie województwa małopolskiego w Punktach Obsługi.

Nie będzie zatem konieczności potwierdzania zleceń na wyroby medyczne do refundacji w odpowiednim do miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ co znacznie ułatwi i skróci Pacjentom realizację świadczenia.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostaną na dotychczasowych zasadach wystawione lub wystawione i potwierdzone będą odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. – tak więc rok 2020 będzie okresem przejściowym do wyłącznie nowego systemu.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, przy czym zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia ich wystawienia.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy będą mogły być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.

Aktualnie do końca roku 2019 w wybranych jednostkach na terenie całej Polski (w tym również w województwie małopolskim) prowadzony jest pilotaż nowego systemu.

Chętni Pacjenci, którym wypisane zostały zlecenia na wyroby medyczne na nowych zasadach mogą zrealizować zaopatrzenie u świadczeniodawców, którzy przystąpili do pilotażu na terenie województwa małopolskiego. Wykaz jednostek testujących nowy system na terenie województwa małopolskiego w załączeniu.

Dodatkowe informacje na temat nowego systemu obsługi zleceń na wyroby medyczne (w tym filmy instruktażowe dla świadczeniodawców wypisujących i realizujących) dostępne są na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w komunikacie z dnia 26.11.2019r. – https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Załączniki:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019r., poz. 1555)
  • Wykaz świadczeniodawców uczestniczących w pilotażu nowego systemu

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/zozdt.pl/httpdocs/wp-content/themes/dfd-native/inc/loop/posts/post_single.php on line 279

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/vhosts/zozdt.pl/httpdocs/wp-content/themes/dfd-native/inc/loop/posts/post_single.php on line 279
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}