Poradnia Urazowo  – Ortopedyczna

Rejestracja tel. 014 644 32 10

W poradni przyjmują:

lek. med. Karol Kasprzyk

Poniedziałek
7:00-13:00

lek. med. Marta Różańska

Środa
7:00-16:00

dr n. med. Witold Bołtuć (nie przyjmuje w każdy 4. piątek miesiąca)

Piątek
7:00-16:00

lek. med. Artur Korzec

Wtorek
8:00-15:00

lek. med. Sławomir Ulanecki

Poniedziałek
14:00-20:00

lek. med. Przemysław Bilski

Czwartek
7:00-13:00

lek. med. Marcin Potępa

Wtorek
15:05-19:05

lek. med. Agata Łabuda

w każdy 4. piątek miesiąca
7:30-11:00

lek. med. Łukasz Ożga

Czwartek
13:00-17:00

lek. med. Piotr Sypień

Piątek
15:00-19:00