KIEROWNIK ODDZIAŁU:

dr n. med. Maria Radziszewska

Image module

Telefony:

Kierownik:                   14 64 43 203

Dyżurka lekarska:        14 64 43 270

Dyżurka pielęgniarska: 14 64 43 279

 

Lekarze Oddziału:

  • lek. med. Joanna Podhajny – Z-ca Kierownika
  • lek. med. Katarzyna Micek
  • lek. med. Jadwiga Szumlańska-Dorosz
  • lek. med. Marta Kopeć
  • lek. med. Felicje Mejer-Boryczka
  • lek. med. Maria Kasprzyk
  • lek. med. Krzysztof Okas
  • lek. med. Robert Mazur
  • lek. med. Maciej Kaczówka

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Katarzyna Juzba

                                                                                                          Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Image module

Oddział dziecięcy liczy 28 łóżek z podziałem na oddział niemowlęcy i dzieci starszych. W naszym Oddziale obok lekarzy pediatrów i lekarzy rezydentów pracują specjaliści: alergolog, nefrolog, laryngolog, neonatolog. Oddział wyposażony jest w sprzęt monitorujący, pompy infuzyjne – strzykawkowe i objętościowe, nebulizatory, USG, aparat do EKG przystosowany do wykonywania badań u dzieci w różnym wieku, sprzęt do wykonywania EKG metodą Holtera oraz całodobowego zapisu pomiarów ciśnienia tętniczego. Ponadto posiadamy sprzęt do obiektywnego badania słuchu u dzieci – Tympanometr i Audiometr kliniczny.

Poza diagnostyka i leczeniem schorzeń infekcyjnych wykonujemy pełną diagnostykę nefrologiczną, alergologiczną, nieinwazyjną kardiologiczną, laryngologiczną (w tym obiektywne badanie słuchu u niemowląt i dzieci), USG jamy brzusznej, głowy, stawów biodrowych, tarczycy, węzłów chłonnych. Korzystamy z nowoczesnej Pracowni RTG i Pracowni Tomografii Komputerowej, wykonujemy badania echokardiograficzne.

W szpitalu funkcjonuje Pracownia Analityki i Serologii z Bankiem Krwi, wykonująca pełny zakres podstawowych badań oraz badań serologicznych, hormonalnych i badań immunologicznych. Korzystamy również z Pracowni Mikrobiologii, wykonującej badania bakteriologiczne.

Rodzice hospitalizowanych dzieci mają możliwość przebywania z dzieckiem przez całą dobę, uczestniczą w procesie leczenia i rehabilitacji, są edukowani w postępowaniu z dziećmi w przypadku chorób przewlekłych. W miarę potrzeb dzieci są rehabilitowane przez fachowych pracowników Zakładu Rehabilitacji i korzystają z fizykoterapii.

W 2011 roku upłynęło 50 lat istnienia Oddziału Dziecięcego w Dąbrowie Tarnowskiej. z tej okazji 28.05.2011r. odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez koło PTL, które swoją obecnością zaszczycili:

Starosta Dąbrowski – mgr Tadeusz Kwiatkowski

Z-ca Burmistrza – mgr Marek Minorczyk

Prezesi Firm: Bruk-Bet – Krzysztof Witkowski

TANKPOL – Roman Mosio

Les-Drób – Jerzy Piotrowski

Właściciel Firmy w USA – Andrzej Mendala.

W spotkaniu uczestniczyli Goście Honorowi:

Prof. UJ dr hab. med. Andrzej Rudziński

Dyrektor USD CMUJ – doc. dr hab. med. Maciej Kowalczyk

Prezes Zarządu Okręgowego PTL dr med. Antoni Sydor

Dyrekcja Szpitala – mgr Teresa Kopczyńska

lek. med. Waldemar Weryński

mgr inż. Łukasz Węgrzyn

Przypomniano historię oddziału, lekarzy którzy ten oddział organizowali, lekarzy którzy przyczynili się do jego unowocześnienia i poprawy możliwości diagnostycznych a poprzez ciągłe doskonalenie zawodowe, do poprawy poziomu świadczeń.

Serdeczne podziękowania skierowano do Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy oraz do Przedsiębiorców tego regionu za wieloletnią pomoc finansową przy zakupie zprzętu medycznego oraz pracach remontowych.

Rangę spotkania podkreśliły wykłady Prof. UJ dr hab. med. Andrzeja Rudzińskiego wieloletniego Konsultanta wojewódzkiego ds. Pediatrii oraz Dyrektora Instytutu Pediatrii doc. dr hab. med. Macieja Kowalczyka.

Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr med. Antoni Sydor wręczył Odznaki Zarządu Głównego PTL „Bene Meritus”: Ordynatorowi Oddziału Dziecięcego – dr n.med. Marii Radziszewskiej i Z-cy Ordynatora – lek. med. Joannie Podhajny a lek. med. Czesławowi Nastalczykowi – odznakę –  Zasłużony dla PTL.

Bardzo miłym i budującym akcentem były słowa uznania dla naszej pracy i życzenia realizacji planów dalszej poprawy opieki nad chorymi dziećmi od naszych Znakomitych Gości, którzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością.