Telefony:

Kierownik Laboratorium- mgr Lucyna Małczyńska:
Analityka: 14 644 32 08
Mikrobiologia 14 644 32 75
Serologia i Bank Krwi: 14 644 32 71

 

Pracownia RTG

Kierownik – lek. med. Krzysztof Stolarz

Kierownik Techników RTG – mgr Andrzej Kawa

14 644 32 25
Pracownia USG:

 

14 644 32 63

rejestracja pod nr

14 644 32 25

 

 

Pracownia Gastroskopii:

 

14 644 32 64

Zakład Diagnostyki obejmuje:

I. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, w skład której wchodzą następujące Pracownie:

1. Analityki, Mikrobiologii i Serologii z Bankiem Krwi

II. Dział Diagnostyki Obrazowej, w skład której wchodzą następujące Pracownie:

1. Pracownia RTG

2. Pracownia mammografii

3. Pracownia USG

4. Pracownia Tomografii Komputerowej 

III. Dział Diagnostyki Medycznej, w skład której wchodzą następujące Pracownie:

1. Pracownia endoskopii 

Gastroskopia bez hist-pat, gastroskopia+test urazowy, gastroskopia + wycinek hist.-pat, rektoskopia bez hist-pat, rektoskopia + wycinek histopatologiczny, kolonoskopia.

2. Pracownia bronchofiberoskopii 

3. Pracownia holterowska 

Holter, próba wysiłkowa, holter ciśnieniowy.

4. Pracownia EKG 

Badanie EKG z opisem.

5. Pracownia EKG wysiłkowego

6. Pracownia echokardiograficzna 

7. Pracownia spirometrii 

Badanie spirometryczne, badanie spirometryczne + próba rozkurczowa.