Dział Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel/fax. 0-14 644 32 45

e-mail: dzp@zozdt.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 1/21/ZP

  1. Budowa dwóch śluz sanitarno – epidemiologicznych w kompleksie “oddziałów covidowych” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej tj. Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Oddziału Chorób Płuc; Remont balkonów.

Termin składania ofert do dnia: 15/03/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15/03/2021 r. o godz. 10:30

Data ogłoszenia o zamówieniu: 26/02/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

Drukuj