Dział Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel/fax. 0-14 644 32 45

e-mail: dzp@zozdt.pl

       2022 r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 11/22/ZP

Zakup wraz dostawą nici chirurgicznych.

Termin składania ofert do dnia: 03/06/2022 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 03/06/2022 r. o godz. 09:05

Data ogłoszenia o zamówieniu: 23/05/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 10/22/ZP

Zakup wraz dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej II.

Termin składania ofert do dnia: 03/06/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03/06/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 23/05/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 9/22/ZP

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji.

Termin składania ofert do dnia: 27/05/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 27/05/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 19/05/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 8/22/ZP

Remont elewacji budynku głównego

Termin składania ofert do dnia: 01/06/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01/06/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 17/05/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 7/22/ZP

Zakup wraz dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 01/04/2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 01/04/2022 r. o godz. 11:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 23/03/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 6/22/ZP

Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznych

Termin składania ofert do dnia: 01/04/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 01/04/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 18/03/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 4/22/ZP

Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych

Termin składania ofert do dnia: 18/02/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18/02/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 08/02/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 1/22/ZP

Zakup wraz z dostawą pieluchomajtek i wkładek urologicznych.

Termin składania ofert do dnia: 28/01/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28/01/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 20/01/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 


     2021 r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 1/21/ZP

Budowa dwóch śluz sanitarno – epidemiologicznych w kompleksie “oddziałów covidowych” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej tj. Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Oddziału Chorób Płuc; Remont balkonów.

Termin składania ofert do dnia: 15/03/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15/03/2021 r. o godz. 10:30

Data ogłoszenia o zamówieniu: 26/02/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 2/21/ZP

Zakup wraz z dostawą stołu operacyjnego

Termin składania ofert do dnia: 12/03/2021 r. do godz. 10:00; 16/03/2021 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 12/03/2021 r. o godz. 10:15; 16/03/2021 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 04/03/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 3/21/ZP

Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznych

Termin składania ofert do dnia: 26/03/2021 r. do godz. 10:00     30/03/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26/03/2021 r. o godz. 10:15  30/03/2021 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 16/03/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 4/21/ZP

Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych

Termin składania ofert do dnia: 29/03/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29/03/2021 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 17/03/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 5/21/ZP – UNIEWAŻNIONE

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji

Termin składania ofert do dnia: 02/04/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 02/04/2021 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 25/03/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 6/21/ZP – UNIEWAŻNIONE

Zakup wraz dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 02/04/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 02/04/2021 r. o godz. 11:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 25/03/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 7/21/ZP

Zakup wraz dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 06/04/2021 r. do godz. 10:00  09/04/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06/04/2021 r. o godz. 10:15  09/04/2021 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 26/03/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 8/21/ZP

Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych”

Termin składania ofert do dnia:  30/04/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  30/04/2021 r. o godz. 10:30

Data ogłoszenia o zamówieniu: 22/04/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 9/21/ZP

Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji

Termin składania ofert do dnia:  05/05/2021 r.   do godz. 10:00  10/05/2021 r.

Termin otwarcia ofert:  05/05/2021 r.   o godz. 10:15  10/05/2021 r.

Data ogłoszenia o zamówieniu: 26/04/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 10/21/ZP

Zakup wraz z dostawą opatrunków

Termin składania ofert do dnia:  14/05/2021 r.   do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  14/05/2021 r.   o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 05/05/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 11/21/ZP

Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych

Termin składania ofert do dnia:  14/05/2021 r.   do godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert:  14/05/2021 r.   o godz. 11:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 05/05/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 12/21/ZP

Zakup wraz z dostawą pojemników jednorazowych na żywność

Termin składania ofert do dnia:  11/06/2021 r.   do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  11/06/2021 r.   o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 01/06/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 13/21/ZP

Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych, odpadów komunalnych oraz pozostałych odpadów

niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne.

Termin składania ofert do dnia:  18/06/2021 r.   do godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert:  18/06/2021 r.   o godz. 11:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 10/06/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

       POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 16/21/ZP

Zakup wraz z dostawą różnego asortymentu do sklepiku szpitalnego oraz rękawic chirurgicznych i diagnostycznych

Termin składania ofert do dnia:  27/08/2021 r.   do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  27/08/2021 r.   o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 18/08/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 17/21/ZP

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin składania ofert do dnia:  03/09/2021 r.   do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  03/09/2021 r.   o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 24/08/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 18/21/ZP

Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowych oraz nabiału

Termin składania ofert do dnia:  10/09/2021 r.   do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  10/09/2021 r.   o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 30/08/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 20/21/ZP

Zakup wraz z dostawą nabiału dla kuchni szpitalnej

Termin składania ofert do dnia:  15/10/2021 r.   do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  15/10/2021 r.   o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 06/10/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 22/21/ZP

Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć w budynku głównym w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin składania ofert do dnia:  08/11/2021 r.   do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  08/11/2021 r.   o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 22/10/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

       POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 23/21/ZP

Zakup wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowych

Termin składania ofert do dnia:  26/11/2021 r.   do godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert:  26/11/2021 r.   o godz. 11:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 17/11/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

      POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 24/21/ZP

Zakup wraz z dostawą pojemników jednorazowych na żywność II

Termin składania ofert do dnia:  26/11/2021 r.   do godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert:  26/11/2021 r.   o godz. 12:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 17/11/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

     POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 25/21/ZP

Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej II

Termin składania ofert do dnia:  26/11/2021 r.   do godz. 13:00 

Termin otwarcia ofert:  26/11/2021 r.   o godz. 13:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 18/11/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 26/21/ZP

Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczo biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz opasek do identyfikacji pacjenta

Termin składania ofert do dnia:  17/12/2021 r.   do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  17/12/2021 r.   o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 06/12/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 27/21/ZP

Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin składania ofert do dnia:  17/12/2021 r.   do godz. 11:00 

Termin otwarcia ofert:  17/12/2021 r.   o godz. 11:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 09/12/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl