Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne

zrealizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

w latach 2010-2017.

Rok 2010

W październiku 2010 r. został oddany do użytku nowy parking  przy Szpitalu – przy Oddziale Pulmonologicznym oraz Zakaźnym. Dzięki tej inwestycji została zwiększona liczba miejsc parkingowych dla pacjentów korzystających z usług naszego Szpitala. Również w miesiącu październiku 2010 r. została oddana do użytku nowa winda w budynku głównym, która zastąpiła starą,  mocno wyeksploatowaną. Remont windy przyczynił się znacząco do poprawy bezpieczeństwa a także funkcjonalności  i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze poprawę walorów estetycznych wokół budynku Szpitala, a także stworzenie naturalnego filtru ekologicznego i akustycznego dla pacjentów Zespół Opieki Zdrowotnej złożył wniosek o udzielenie dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Uzyskane dofinansowanie umożliwiło dokonanie nasadzeń a to z kolei poprawiło wizerunek Szpitala, aczkolwiek główna zaleta to pozytywne oddziaływanie na pacjentów czasowo i stale przebywających na terenie Szpitala.

Rok 2011

Budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, największa jak do tej pory inwestycja Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki niej Szpital może wykonywać świadczenia medyczne na wyższym niż dotychczas poziomie. Nowy obiekt jest w pełni dostosowany do norm i przepisów prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nowoczesne sale operacyjne pozwalają na optymalne warunki pracy dla personelu oraz zapewnią najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu pobytu dla pacjentów. Wszystkie sale są centralnie klimatyzowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Przy okazji budowy nowego bloku zagospodarowano teren wokół obiektu, powstały drogi dojazdowe, w tym droga do lądowiska, trakty piesze oraz parkingi dla pacjentów i personelu o powierzchni około 2000m². Wybudowane sale operacyjne umożliwiają przeprowadzenie pełnego zakresu operacji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w mieście i otaczającym terenie.

W związku z przejęciem  zadań Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego  została zakupiona Karetka Specjalistyczna Renault Master wraz z wyposażeniem dla Pogotowia Ratunkowego przy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Rok 2012

W grudniu 2012 roku zakończono kolejny etap prac  związanych z budowa placów i parkingów wokół  Szpitala. Prace objęły swoim zakresem zakup i wymianę kostki na istniejącej drodze i parkingu pomiędzy Pawilonem Zakaźnym a wejściem do Skrzydła C (wejście do holów windowych). Dotychczasowe drogi i parkingi wymagały gruntownego remontu z uwagi na mocno zniszczona nawierzchnię. Dzięki temu zwiększył się komfort jazdy,  powiększono liczbę dostępnych miejsc parkingowych a w ogólnym rozrachunku poprawił się wizerunek szpitala.

Zostały wyremontowane oddziały: zakaźny, chirurgia, ginekologia, zakład opiekuńczo leczniczy, pulmonologia. Odnowione sale chorych, jasne przestrzenne korytarze, łatwo zmywalne wykładziny, a wszystko wykonane w miłej dla oka kolorystyce – sprzyja  komfortowi pacjentów. Prace objęły również dyżurki pielęgniarek na oddziale chirurgii
i wewnętrznym oraz szereg innych prac poprawiających ogólna estetykę oddziałów.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej przystąpił do gruntownego remontu  pomieszczenia kuchni szpitalnej w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów. Remont trwał w latach 2011-2013 i był wykonany praktycznie od podstaw. Należy tutaj zaznaczyć, że część instalacji sanitarnych nie było remontowanych od początku istnienia szpitala. W efekcie w chwili obecnej Zespół Opieki Zdrowotnej posiada w pełni wyposażoną, dostosowaną do wymogów sanitarnych kuchnię, która średnio wydaje pacjentom 220-230 obiadów dziennie  oraz świadczy usługi gastronomiczne dla szpitalnej Kawiarenki Tiramisu. Kawiarenka jest dostępna dla wszystkich, można w niej zjeść smaczny obiad, bądź zatrzymać się chociażby na kawę i ciastko. Cieszy się ona od początku  niesłabnącym zainteresowaniem.

 

W 2012 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej podjął się kolejnego ważnego zadania dla prawidłowego funkcjonowania placówki – budowa lądowiska. Przeprowadzenie tej inwestycji wynikało z konieczności zachowania obowiązującego poziomu bezpieczeństwa w wykonywanych operacjach lotniczych, w tym startów i lądowań jako najbardziej niebezpiecznych faz lotu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Lotnicze w operacjach lotniczych wykonanych przez śmigłowce SP ZOZ LPR. Szpital uzyskał wszelkie pozytywne opinie dotyczące lokalizacji przedmiotowej inwestycji i na chwilę obecna może pochwalić się posiadaniem lotniska wpisanego do Ewidencji Lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, służącego do przyjmowania i obsługi śmigłowców Sanitarnych SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rok 2013

Wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wykonał wiatę i pochylnię służącą jako podjazd przy wejściu bocznym do budynku Szpitala.

Rok 2014

W roku 2014 zrealizowano zadanie pn. „Szpital przyjazny osobom niepełnosprawnym etap I”. W ramach zadania przeprowadzono kompleksowy remont nawierzchni posadzek w Pawilonie Głównym. Dostosowano również pomieszczenia higieniczno-sanitarne na Oddziale Zakaźnym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto zakupiono nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dla potrzeb Zakładu oraz Oddziału Rehabilitacyjnego.

Rok 2015

Rok 2015 był rokiem bogatym w przeprowadzane remonty i modernizacje. Znaczna część tych prac dotyczyła Poradni Specjalistycznych i Rejestracji ogólnej. W ramach tych działań została wykonana pochylnia do wejścia do poradni specjalistycznych, zostały zamontowane drzwi wejściowe, wykonano zadaszenie nad wejściem, wyremontowano pomieszczenia po pralni szpitalnej i zaadaptowano pomieszczenia pod przychodnie specjalistyczne i rejestrację ogólną, na zewnątrz został wykonany parking wzdłuż budynku.

Na oddziałach szpitalnych zamontowano sygnalizację przyzywową. Wyremontowano Oddział Zakaźny, natomiast Oddział Dziecięcy zyskał nową stolarkę okienną i wyremontowany balkon. Przeprowadzono II etap prac związanych z urządzaniem zieleni wokół budynków Szpitala. Pozyskana dotacja z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń pozwoliła na wykonanie  I i II etapu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala.

W 2015 roku również zakupiono karetkę specjalistyczną typu „C” wyposażoną zgodnie z wszystkimi normami przewidzianymi dla karetek Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego i karetki transportowej. Ponadto, Powiat Dąbrowski nieodpłatnie przekazał szpitalowi kolejną karetkę specjalistyczną z wyposażeniem, której zakup był sfinansowany ze środków dotacji budżetu państwa i środków własnych Powiatu Dąbrowskiego.

Rok 2016

W 2016 roku dąbrowski szpital został doposażony w kolejne 2 karetki specjalistyczne wraz z wyposażeniem. Zakup karetek został sfinansowany ze środków wojewody małopolskiego, powiatu dąbrowskiego, gmin powiatu dąbrowskiego i środków własnych szpitala.

Ponadto zmodernizowano Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wyremontowano pomieszczenia Poradni Zdrowia Psychicznego, Alergologicznej i Pulmonologicznej. Zmodernizowano posadzki holi windowych i klatek schodowych, celem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Kaplicy szpitalnej, pracowni RTG oraz zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe na Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii.

Przystosowano budynek Pogotowia Ratunkowego na potrzeby Szpitalnej Przychodni Rodzinnej.

Rok 2017

W roku 2017 zmodernizowano kotłownię szpitalną, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zakres prac obejmował montaż konstrukcji oraz instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła, wymieniono część oświetlenia oraz wykonano instalację awaryjnego zasilania kotłowni.

Uruchomiono windę na V piętro budynku głównego wraz z nadbudową dachu oraz remontem holu i pomieszczeń na V piętrze, celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania wyremontowano również Kaplicę szpitalną.

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla Pracowni Fizjoterapii. Zmodernizowano drogi wewnętrzne i miejsca postojowe na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej.