KIEROWNIK ODDZIAŁU:

lek. med. Wojciech Buczek

Telefony:

Kierownik Oddziału:          14-64 43 269

Dyżurka lekarska:             14-64 43 266

Dyżurka pielęgniarska:     14-64 43 267

Sekretariat:                        14-64 43 269

Lekarze Oddziału:

 • lek. med. Edward Bielawski
 • lek. med. Jacek Bajorek
 • lek. med. Tadeusz Chrzan
 • lek. med. Wojciech Pogonowski
 • lek. med. Natalia Potępa
 • lek. rezydent Igor Krakowski

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA:

mgr piel. Beata Kogut

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Oddział Chirurgii Ogólnej wykonuje zabiegi operacyjne planowe i w ramach „ostrego dyżuru” Obejmuje specjalistyczną opiekę pacjentów kierowanych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej (zwłaszcza jamy brzusznej i chirurgii naczyń).

W ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej wykonywane są m. in.:

 • operacje po urazach komunikacyjnych głowy, szyi, brzucha, klatki piersiowej i kończyn,
 • operacje pęcherzyka żółciowego (metodą laparoskopową lub klasyczną),
 • operacje wyrostka robaczkowego,
 • operacje na przewodzie pokarmowym.
 • operacje jelita grubego,
 • operacja usunięcia śledziony (pourazowe lub ze wskazań hematologicznych),
 • operacje na żylakach odbytnicy,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • operacje gruczołów piersiowych,
 • operacje usunięcia tkanek martwiczych trzustki w przypadkach ostrego zapalenia trzustki,
 • operacje torbieli trzustki,
 • operacje tarczycy (resekcja częściowa i całkowita),
 • operacje częściowej i całkowitej resekcji żołądka,
 • operacje z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego, przedziurawienia przewodu pokarmowego.

Lekarze Oddziału Chirurgii Ogólnej wykonują zabiegi metodą laparoskopową i klasyczną, ponadto zabiegi diagnostyczne i lecznicze, nie wymagające pełnej hospitalizacji. Oddział dysponuje 5 salami z 20 łóżkami.

W ramach diagnostyki oddział współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej (dostępnymi pracowniami: RTG i Tomografii Komputerowej), Pracownią Ultrasonografii i Pracownią Endoskopii oraz korzysta z Pracowni Analityki.