Koordynator: lek. Wojciech Pogonowski
Pielęgniarka Koordynująca: Danuta Wentrych

Telefon:

(014) 644 33 23