Kierownik Bloku Operacyjnego: lek. Wojciech Suseł

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Koordynująca: Anna Ostręga

Telefon:

14 644 33 23