Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szpitalna 1

NIP: 871-15-36-472
REGON: 000304361

Tel. centrala 014 642 28 31

Sekretariat Tel. 014 642 27 50

Fax. 014 642 27 14

E-mail: sekretariat@zozdt.pl

Numer konta w Banku Spółdzielczym:  67 9462 0003 2001 0000 4053 0001

Spis telefonów

Administracja

Sekretariat 14 644 3220
Główny Księgowy 14 644 3238
Kierownik Działu Kadr i Płac 14 644 3230
Dział Kadr i Płac 14 644 3224
Dział Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 14 644 3205
Kierownik Działu Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 14 644 3228
Inspektor ds. ochrony danych osobowych 14 644 3228
Pełnomocnik ds. ISO 14 644 3292
Naczelna Pielęgniarka 14 644 3237
Inspektor BHP/OC 14 644 3255
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej 14 644 3289
Dział Zamówień Publicznych 14 644 3245
Dział Techniczno-Eksploatacyjny 14 644 3231
Dział Higieny 14 644 3207
Dział Żywienia 14 644 3226

Oddziały

Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii 14 644 3235
Oddział Chirurgii Ogólnej 14 644 3266
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 14 644 3212
Oddział Dziecięcy 14 644 3270
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 14 644 3288
Oddział Położniczo-Ginekologiczny – Centrum Zdrowia Tuchów 14 644 3291
Oddział Noworodków – Centrum Zdrowia Tuchów 14 644 3215
Oddział Chorób Wewnętrznych 14 644 3272
Oddział Chorób Płuc 14 644 3246
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Centrum Zdrowia Tuchów 14 644 3285
Blok Operacyjny 14 644 3323
Izba Przyjęć 14 644 3300
Izba Przyjęć – Rejestracja 14 644 3222
Pogotowie Ratunkowe 14 644 3200

Rejestracja Ogólna Poradni Specjalistycznych

Rejestracja ogólna 14 644 3210

Zakład rehabilitacji

Fizjoterapia 14 644 3216
Sala gimnastyczna 14 644 3209

Dział diagnostyki obrazowej

RTG 14 644 3225
TK 14 644 3225
Mammografia 14 644 3225
USG 14 644 3264

Dział diagnostyki medycznej

Endoskopia 14 644 3264
Holter 14 644 3278
EKG 14 644 3243
EKG wysiłkowe 14 644 3277
Echokardiografia 14 644 3225
Spirometria 14 644 3283

Dział diagnostyki laboratoryjnej

Analityka 14 644 3208
Mikrobiologia 14 644 3275
Serologia i Bank Krwi 14 644 3271
Centralna Sterylizatornia 14 644 3273
Specjalista ds. Epidemiologii 14 644 3292
Apteka 14 644 3219