Realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie), którego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 988 376,05 zł na zakup aparatu do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji,  aparatu do pomiaru parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem, aparatu USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiająca diagnostykę klatki piersiowej płuc, fiberoskopu intubacyjnego, monitory, kolumny endoskopowej do endoskopii sztywnej, pompy strzykawkowych, przyłóżkowy aparat RTG, lampy bakteriobójcze, bramki dezynfekcyjne.