Realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” planowany do współfinansowania z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, którego celem jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m. in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Szpital  otrzyma dofinansowanie na zakup:

 1. Wyroby medyczne jednorazowego użytku
 2. Aparat do mierzenia ciśnienia – 13 szt.
 3. Kaseta do analizatora parametrów krytycznych – 19 szt.
 4. Poszewka + prześcieradło + poszwa – 2 400 szt.
 5. Prześcieradło 80×210 podkład operacyjny – 3 600 szt.
 6. Termometr do pomiaru ciała– 10 szt.
 7. Worki ambu wraz z wyposażeniem – 100 szt.
 8. Zestawy do tracheotomii przezskórnej – 35 szt.
 9. Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc – 1 szt.
 10. Reduktor tlenowy – 3 szt.
 11. Ssak medyczny– 2 szt.
 12. Defibrylator z wyposażeniem– 1 szt.
 13. Respirator – 2 szt.
 14. Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – wózek do transportu chorych leżących – 3 szt.
 15. Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – inwalidzki – 5 szt.
 16. Wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – wózko – wanna z hydraulicznym podnośnikiem – 1 szt.
 17. Łóżka szpitalne wraz z materacami – 5 szt.
 18. Wózek anestezjologiczny – 2 szt.
 19. Diatermia chirurgicza– 1 szt.
 20. Ssak mobilny – 5 szt.
 21. Aparat do znieczulenia – 1 szt.
 22. Monitor do znieczulenia– 1 szt.
 23. Środek do dezynfekcji
 24. Worki na odpady
 25. Samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni – 1 szt.
 26. Zamgławiacze – 2 szt.
 27. Myjnia endoskopowa – 1 szt.
 28. Lampa bakteriobójcze – 1 szt.
 29. Bezdotykowe śluzy operacyjne i drzwi – 1 szt.
 30. Listwy i urządzenia montażowe wokół stanowisk intensywnej terapii – panele przyłóżkowe – 6 szt.