Ośrodek Rehabilitacji Dziennej udziela świadczeń polegających na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu uwzględnieniem wskazań medycznych. Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym trwa trzy tygodnie. Do Ośrodka mogą być kierowani pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie nie wymagają pobytu w oddziale stacjonarnym. Podstawą przyjęcia jest skierowanie wystawione przez lekarza poradni: rehabilitacyjnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej a także przez lekarzy oddziałów szpitalnych. Przed rozpoczęciem zabiegów w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej  wykonywana jest wizyta lekarska celem zaplanowania procesu usprawniania. W ramach pobytu w Ośrodku świadczona jest konsultacja psychologiczna. Zabiegi fizjoterapeutyczne  w Zakładzie Rehabilitacji wykonywane są  przez wysoko wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutyczną.

Kontakt:     14 644 32 95

Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej :

dr n. med. Daniel Chrzan

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przyjmuje :

lek. med. Joanna Skąpska

Psycholog :

mgr Karolina Lewandowska