W Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzono kompleksowe prace remontowo-modernizacyjne. Zainstalowano nowoczesny sprzęt m.in.: aparat śródoperacyjny jezdny z ramieniem C, aparat RTG jezdny do zdjęć przyłóżkowych, jeden stacjonarny uniwersalny aparat RTG ze ścianką płucną oraz zestaw do radiografii cyfrowej pośredniej. Zainstalowane ucyfrowione urządzenia wraz z osieciowaniem Pracowni umożliwiają przekazywanie wyników badań za pomocą sieci zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz szpitala, pozwalając m.in. na przesyłanie zdjęć w dowolne miejsce na świecie w celu konsultacji medycznej on-line. Nowoczesny sprzęt pozwala na szybkie oraz dokładne wykonywanie zdjęć RTG, a zainstalowane oprogramowanie umożliwia natychmiastowy dostęp do wyników badań przechowywanych w cyfrowym archiwum.

Aparaty rentgenowskie spełniają wszystkie unijne wymogi, umożliwiając otrzymanie najwyższej jakości obrazów przy ograniczeniu dawki promieniowania pochłanianej przez pacjenta jak i personel medyczny podczas badania do minimum.

Pracownia RTG świadczy usługi w zakresie:

  • Badania części kostnych: głowy, wszystkich odcinków kręgosłupa, stawów, miednicy.
  • Badania klatki piersiowej (badania okresowe – dla celów medycyny pracy).
  • Urografia.
  • Zdjęcia RTG punktowe zębów (tzw. rentgen punktowy)
  • Inne badania radiologiczne, wyszczególnione w cenniku.

W Pracowni RTG działa

Wewnętrzna kontrola jakości

Każde zdjęcie RTG przechodzi kontrolę jakości i jest sprawdzane pod kątem prawidłowego wykonania technicznego przez technika elektroradiologa.

System zarządzania jakością w Pracowni RTG

Prowadzimy ciągłą kontrolę jakości parametrów powstawania obrazu. Kontrola jakości stanowi integralną część Systemu Zarządzania Jakością i obejmuje zestaw różnych procedur technicznych wykonywanych w celu upewnienia się, że w pracowni powstaje wysokiej jakości badanie diagnostyczne.

Atesty

Wszystkie nasze urządzenia posiadają wymagane w Polsce świadectwa jakości i zostały dopuszczone prawnie na rynek polski.