Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Lider: Województwo Małopolskie, Biuro Inwestycji Strategicznych

Partnerzy: 46 jednostek – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiWojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne KOL-MED Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Szpital Powiatowy w Limanowej, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc “Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital św. Anny w Miechowie, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach, Pogotowie Ratunkowe im. Siegfrieda Greinera w Skawinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

  • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
  • zakup środków ochrony osobistej,
  • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
  • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
  • zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
  • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
  • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

Wartość całego projektu: 114 061 350,00 zł

Wartość dofinansowania: 96 952 147, 85 zł (współfinansowanie UE; Europejski Fundusz Społeczny)

Środki z Budżetu Państwa:  17 109 203,00 zł.

Kwota dofinansowania dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Tarnowskiej: 1 148 376,05 zł.

W ramach projektu dla Szpitala zostaną zakupione: karetka z wyposażeniem, aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego,  defibrylatory z wyposażeniem, dozowniki do tlenu, kolumna endoskopowa – tor wizyjny, laryngoskopy, maski do wentylacji nieinwazyjnej, otoskop pediatryczny, pulsoksymetry, reduktory tlenowe, wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem, wózki anestezjologiczne, wózki do transportu pacjentów, termometry, lampy bakteriobójcze, myjnie-dezynfektory, maszyny do czyszczenia powierzchni szpitalnych, sprzęt do dezynfekcji powierzchni.

Termin realizacji: 1.04.2020-31.12.2020