Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

w sprawie zatrudnienia lekarza specjalisty do pracy na stanowisku Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie rozstrzygnięte

 

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 07.11.2019 r.

w sprawie zatrudnienia lekarzy specjalizujących się w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego

w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

OGŁOSZENIE 

 

 

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 01.08.2019 r.

w sprawie zatrudnienia lekarzy specjalizujących się w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego.

OGŁOSZENIE

 

 

 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

UL. SZPITALNA 1, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

ZATRUDNI LEKARZY

DO PRACY W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRII

Wymagania niezbędne:

1)      dyplom i prawo wykonywania zawodu;

2)      dyplom uzyskania tytułu specjalisty.

Warunki pracy – tj. forma i wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenia do indywidualnego uzgodnienia.

Zapraszamy również do współpracy lekarzy chcących rozpocząć specjalizacje w ramach rezydentury,posiadamy wolne miejsca szkoleniowe w systemie modułowym w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Oferty prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@zozdt.pl, lub Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
Kontakt telefoniczny:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 14 64 43 236.

Sekretariat: 14 644 32 21

Dział Kadr i Płac: 14 644 32 30.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

UL. SZPITALNA 1, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

ZATRUDNI LEKARZY

DO PRACY W ODDZIALE OBSERWACYJNO – ZAKAŹNYM

Wymagania niezbędne:

1)      dyplom i prawo wykonywania zawodu;

2)      dyplom uzyskania tytułu specjalisty.

Warunki pracy – tj. forma i wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenia do indywidualnego uzgodnienia.

Ponadto posiadamy DWA wolne miejsca szkoleniowe w systemie modułowym w dziedzinie chorób zakaźnych.

Oferty prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@zozdt.pl, lub Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
Kontakt telefoniczny:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 14 64 43 236.

Sekretariat: 14 644 32 21

Dział Kadr i Płac: 14 644 32 30.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

UL. SZPITALNA 1, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

ZATRUDNI LEKARZY

DO PRACY W ODDZIALE CHORÓB PŁUC

Wymagania niezbędne:

1)      dyplom i prawo wykonywania zawodu;

2)      dyplom uzyskania tytułu specjalisty.

Warunki pracy – tj. forma i wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenia do indywidualnego uzgodnienia.

Oferty prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@zozdt.pl, lub Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
Kontakt telefoniczny:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 14 64 43 236.

Sekretariat: 14 644 32 21

Dział Kadr i Płac: 14 644 32 30.

 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

UL. SZPITALNA 1, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

ZATRUDNI LEKARZY

DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W GODZINACH DOPOŁUDNIOWYCH ORAZ W RAMACH  DYŻURÓW

W IZBIE PRZYJĘĆ OGÓLNEJ

ORAZ W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

I WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ

Oferty prosimy kierować na adres e-mail : sekretariat@zozdt.pl, lub Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Szczegółowych informacji udziela Koordynator Izby Przyjęć – tel. 508-254-938 lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, tel. 14 64 43 220 / 246.