W ramach umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewoda Małopolskim – Łukaszem Kmitą a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Szpital otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostały zakupione:

  • tympanometr,
  • koflator,
  • aparat RTG,
  • aparat EKG,
  • kabina pletyzmograficzna,
  • sterylizator parowy,
  • szafa endoskopowa,
  • karetka systemowa,
  • karetka transportowa.

Kolejną umową zostały przyznane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i wymiana dźwigów osobowych w celu poprawy sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”

Natomiast umową zawartą pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Starostę Lesława Wieczorka oraz Wicestarostę Krzysztofa Bryka a Zespołem Opieki Zdrowotnej, przyznano szpitalowi dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę Izby Przyjęć w budynku głównym.