W Pracowni USG wchodzącej w skład Działu Diagnostyki Obrazowej wykonujemy m.in. badania jamy brzusznej, serca, ortopedyczne. 

UltrasonografiaUSG jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyczną, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków. Jednym z bardzo popularnych obecnie zastosowań ultrasonografii jest USG naczyń krwionośnych z wykorzystaniem zjawiska Dopplera. USG Dopplera to badanie służące do jak najwcześniejszego wykrywania nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, które w konsekwencji mogą prowadzić  do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej.

Informację o wykonywanych badaniach można uzyskać pod numerem: (014) 644 32 63.

Rejestracja odbywa się pod numerem: (14) 644 32 64.

Badanie ECHO SERCA

Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 tel. 14 644 32 01.

Godziny przyjęć w  Pracowni USG

Pacjenci z oddziałów szpitalnych przyjmowani są od poniedziałku do piątku od godz 7.00 do 9.00.

Poniedziałek:

lek. med. Edward Bielawski:        12.30 – 14.30

lek. med. M. Dyląg:                           9.00-11.30

Wtorek:

lek. med. Przemysław Bilski:         9.00 -11.00      Badania wykonywane w pracowni USG obok rejestracji Izby Przyjęć

lek. med. Jacek Bajorek:               12.30 – 14.30

lek. med. J. Irla – Czyżycka:           15.00-18.00

Środa:

BIOPSJE:    9.00

lek. med. Edward Bielawski:       12.30 – 14.30

lek. med. Barbara Dziurda:          15.00 – 18.00   (USG naczyń szyjnych DOPPLER)

Czwartek:

lek. med. Marta Różańska:           9.00 – 10.00 (dzieci)  Badania wykonywane w pracowni USG obok rejestracji Izby Przyjęć

10.00 – 11.00 (dorośli)

lek. med. Jacek Bajorek :              12.30 – 14.30

lek. med. Barbara Krupa:             16.00 – 20.00

Piątek:

lek. med. Edward Bielawski:        12.30 – 14.30

lek. med. Mirosław Dyląg:              9.00 – 12.30