Kierownik:                                       lek. Krzysztof Janusz
Z-ca Kierownika:                            lek. Urszula Ostręga – Szeląg
Lekarze oddziału:                          lek. Rafał Stańczyk

lek. rezydent Paulina Sowińska

Pielęgniarka Koordynująca:      Elżbieta Gładysz

Telefony:
Dyżurka Lekarska:            14 644 32 88
Dyżurka Pielęgniarska:    14 644 32 86

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny funkcjonuje jako jedyny oddział dla dorosłych na terenie byłego województwa tarnowskiego. Najbliższy oddział o tym profilu znajduje się w Krakowie.

Na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym specjalistyczną opieką objęci są pacjenci chorzy na: najczęściej spotykane wirusowe zapalenia wątroby, zapalenia opon rdzeniowo-mózgowych, zakaźne zatrucia pokarmowe, różne choroby wątroby, sepsy, gorączki niejasnego pochodzenia oraz inne choroby infekcyjne. Na oddziale prowadzona jest terapie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, w ramach programu terapeutycznego.

Oddział jest usytuowany w oddzielnym budynku, zgodnie z odpowiednimi przepisami, obok Pawilonu Głównego i Pawilonu Płucnego.