Kierownik:

lek. med. Wojciech Suseł

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr piel. Dorota Gleń

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa

anestezjologicznego i intensywnej opieki

Telefony:

Kierownik (014) 644 32 35
Sekretariat Oddziału (014) 644 32 40
Dyżurka Pielęgniarska (014) 644 32 11

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

Intensywnej Terapii:

  • diagnostyką i leczeniem chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, z ciężką niewydolnością wielonarządową w szczególności układu oddechowego, krążenia, nerwowego, niewydolnością wątroby i nerek
  • diagnostyką i leczeniem pacjentów z ciężką sepsą zgodnie ze standardami PTAiIT i EDAIC
  • diagnostyką i leczeniem pacjentów z ARDS w przebiegu COVID-19
  • implantacją długoterminowych dostępów naczyniowych typu port, permanentne cewniki dializacyjne
  • wykonywaniem tracheotomii metodami małoinwazyjnymi
  • specjalistycznej respiratoroterapii w tym leczenia niewydolności oddechowej z zastosowaniem koflatora.

Oddział dysponuje rozwiniętą bazą sprzętu służącego do pozaustrojowych technik nerkozastępczych ciągłych (2 urządzenia – Fresenius): hemodializa, hemofiltracja z zastosowaniem filtrów: ECCORO2 oraz Cytosorb, a także plazmaferezy .

Ważnym dla pacjentów Oddziału jest możliwość zastosowania pomiaru kalorymetrii pośredniej, służącej do wyspecjalizowanego pomiaru zapotrzebowania energetycznego pacjenta, co pomaga w leczeniu niedożywienia – częstego zjawiska u pacjentów intensywnej terapii.

Oddział dysponuje znakomitym sprzętem USG – firmy Mindray – z trzema głowicami, służącymi do obrazowania narządów wewnętrznych oraz pomiarów niezbędnych w intensywnej terapii oraz personelem przeszkolonym w zakresie diagnostyki obrazowej USG w certyfikowanych ośrodkach.

W przypadku konieczności zastosowania bronchoskopii Oddział dysponuje dwoma najnowocześniejszymi bronchoskopami, w tym jednym służącym do nauki badania.

Przy każdym stanowisku do intensywnej terapii Oddział posiada możliwość rozszerzonego monitorowania parametrów życiowych, systemem monitorującym z centralą.

w przypadku konieczności Oddział dysponuje możliwością hospitalizacji w sali izolacyjnej z osobnym węzłem sanitarnym, śluzą i kabiną dekontaminacyjną.

W Oddziale zainstalowany jest system kilkunastokrotnej wymiany powietrza na godzinę wraz z filtrami HEPA, co pomaga w utrzymaniu reżimu sanitarnego.