2024 r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 12/24/ZP

Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz osprzęt do zabiegów ERCP

Termin składania ofert do dnia:  10.06.2024 r.  godz. 11:00:00

Termin otwarcia ofert:  10.06.2024 r.  godz. 11:15:00

Data ogłoszenia o zamówieniu: 13.05.2024 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 4/24/ZP

Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin składania ofert do dnia: 03.04.2024 r. do godz. 11:00:00

Termin otwarcia ofert: 03.04.2024 r.  godz. 11:15:00

Data ogłoszenia o zamówieniu: 04.03.2024 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 3/24/ZP

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego I

Termin składania ofert do dnia: 05.04.2024 r. do godz. 11:00:00

Termin otwarcia ofert: 05.04.2024 r.  godz. 11:15:00

Data ogłoszenia o zamówieniu: 29.02.2024 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt

2023 r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 26/23/ZP

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki, mikrobiologii i serologii wraz z dzierżawą analizatorów

Termin składania ofert do dnia: 22.12.2023 r. do godz. 11:30 03.01.2024 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 22.12.2023 r.  godz. 11:45 03.01.2024 r.  godz. 11:45

Data ogłoszenia o zamówieniu: 22.11.2023 r.

Data sprostowania ogłoszenia o zamówieniu: 13.12.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 21/23/ZP

Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium
oraz osprzęt do zabiegów ERCP

Termin składania ofert do dnia: 13.10.2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 13.10.2023 r. do godz. 11:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 15/09/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 20/23/ZP

Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 03.10.2023 r. do godz. 11:00  05.10.2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 03.10.2023 r. do godz. 11:15  05.10.2023 r. do godz. 11:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 05/09/2023 r.

Data sprostowania ogłoszenia o zamówieniu: 03/10/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 18/23/ZP

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammograf

Termin składania ofert do dnia: 28.08.2023 r. do godz. 11:00   01.09.2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:  28.08.2023 r. o godz. 11:15  01.09.2023 r. do godz. 11:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 31/07/2023 r.

Data sprostowania ogłoszenia o zamówieniu: 25/08/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 11/23/ZP

Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych

Termin składania ofert do dnia: 26.06.2023 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:  26.06.2023 r. o godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 30/05/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 10/23/ZP

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego

Termin składania ofert do dnia: 19.06.2023 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:  19.06.2023 r. o godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 23/05/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 9/23/ZP

Rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”

Termin składania ofert do dnia: 12.06.2023 r.godz. 09:00 16.06.2023 r.godz. 09:00 22.06.2023 r. godz. 09:00  27.06.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:  12.06.2023 r. o godz. 09:15 16.06.2023 r. godz. 09:15 22.06.2023 r. godz. 09:15 27.06.2023 r. godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 17/05/2023 r.

Data sprostowania ogłoszenia o zamówieniu: 09/06/2023 r.

Data sprostowania ogłoszenia o zamówieniu: 16/06/2023 r.

Data sprostowania ogłoszenia o zamówieniu: 22/06/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 8/23/ZP

Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych z zakresu mikrobiologii.

Termin składania ofert do dnia:  07.06.2023 r.  godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:  07.06.2023 r. o godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 10/05/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 4/23/ZP

Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium.

Termin składania ofert do dnia:  15.05.2023 r.  godz. 09:00 19.05.2023 r.  godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:  15.05.2023 r. o godz. 09:15 19.05.2023 r. o godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 18/04/2023 r.

Sprostowanie ogłoszenia: 12/05/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/23/ZP

Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin składania ofert do dnia: 17/03/2023 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 17/03/2023 r. o godz. 9:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 17/02/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

___________________________________________________________________________

2022 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/22/ZP

Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 14/10/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14/10/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 13/09/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 5/22/ZP

Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium

Termin składania ofert do dnia: 23/03/2022 r. do godz. 10:00, 29/03/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 23/03/2022 r. o godz. 10:15, 29/03/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 15/02/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/22/ZP

Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych

Termin składania ofert do dnia: 21/03/2022 r. do godz. 10:00  28/03/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21/03/2022 r. o godz. 10:15   28/03/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 11/02/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/22/ZP

Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin składania ofert do dnia: 21/02/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21/02/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 26/01/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl


     2021 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/21/ZP

Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych

Termin składania ofert do dnia: 14/09/2021 r. do godz. 10:00, 16/09/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14/09/2021 r. o godz. 10:15, 16/09/2021 r. o godz. 10:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 11/08/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/21/ZP

Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 15/09/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15/09/2021 r. o godz. 10:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 11/08/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/21/ZP

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki,  serologii wraz z dzierżawą analizatorów

Termin składania ofert do dnia: 28/10/2021 r. do godz. 10:00, 18/11/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28/10/2021 r. o godz. 10:15, 18/11/2021 r. do godz. 10:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 27/09/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/21/ZP

„Zakup licencji oprogramowania szpitalnego wraz z wdrożeniem” w ramach projektu: „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Termin składania ofert do dnia: 22/11/2021 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 22/11/2021 r. o godz. 11:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 18/10/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 28/21/ZP

„Zakup licencji oprogramowania szpitalnego wraz z wdrożeniem” w ramach projektu: „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Termin składania ofert do dnia: 24/01/2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 24/01/2022 r. o godz. 11:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 17/12/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

image_print