Dział Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel/fax. 0-14 644 32 45

e-mail: dzp@zozdt.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/21/ZP

Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych

Termin składania ofert do dnia: 14/09/2021 r. do godz. 10:00, 16/09/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14/09/2021 r. o godz. 10:15, 16/09/2021 r. o godz. 10:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 11/08/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/21/ZP

Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 15/09/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15/09/2021 r. o godz. 10:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 11/08/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/21/ZP

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki,  serologii wraz z dzierżawą analizatorów

Termin składania ofert do dnia: 28/10/2021 r. do godz. 10:00, 18/11/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28/10/2021 r. o godz. 10:15, 18/11/2021 r. do godz. 10:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 27/09/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/21/ZP

„Zakup licencji oprogramowania szpitalnego wraz z wdrożeniem” w ramach projektu: „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Termin składania ofert do dnia: 22/11/2021 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 22/11/2021 r. o godz. 11:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 18/10/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

 

print