2023 r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 11/23/ZP

Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych

Termin składania ofert do dnia: 26.06.2023 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:  26.06.2023 r. o godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 30/05/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 10/23/ZP

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego

Termin składania ofert do dnia: 19.06.2023 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:  19.06.2023 r. o godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 23/05/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 9/23/ZP

Rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”

Termin składania ofert do dnia:  12.06.2023 r.  godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:  12.06.2023 r. o godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 17/05/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 8/23/ZP

Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych z zakresu mikrobiologii.

Termin składania ofert do dnia:  07.06.2023 r.  godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:  07.06.2023 r. o godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 10/05/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 4/23/ZP

Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium.

Termin składania ofert do dnia:  15.05.2023 r.  godz. 09:00 19.05.2023 r.  godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:  15.05.2023 r. o godz. 09:15 19.05.2023 r. o godz. 09:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 18/04/2023 r.

Sprostowanie ogłoszenia: 12/05/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/23/ZP

Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin składania ofert do dnia: 17/03/2023 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 17/03/2023 r. o godz. 9:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 17/02/2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

___________________________________________________________________________

2022 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/22/ZP

Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 14/10/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14/10/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 13/09/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 5/22/ZP

Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium

Termin składania ofert do dnia: 23/03/2022 r. do godz. 10:00, 29/03/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 23/03/2022 r. o godz. 10:15, 29/03/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 15/02/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/22/ZP

Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych

Termin składania ofert do dnia: 21/03/2022 r. do godz. 10:00  28/03/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21/03/2022 r. o godz. 10:15   28/03/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 11/02/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/22/ZP

Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Termin składania ofert do dnia: 21/02/2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21/02/2022 r. o godz. 10:15

Data ogłoszenia o zamówieniu: 26/01/2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl


     2021 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/21/ZP

Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych

Termin składania ofert do dnia: 14/09/2021 r. do godz. 10:00, 16/09/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14/09/2021 r. o godz. 10:15, 16/09/2021 r. o godz. 10:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 11/08/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/21/ZP

Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej

Termin składania ofert do dnia: 15/09/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15/09/2021 r. o godz. 10:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 11/08/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/21/ZP

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki,  serologii wraz z dzierżawą analizatorów

Termin składania ofert do dnia: 28/10/2021 r. do godz. 10:00, 18/11/2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28/10/2021 r. o godz. 10:15, 18/11/2021 r. do godz. 10:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 27/09/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/21/ZP

„Zakup licencji oprogramowania szpitalnego wraz z wdrożeniem” w ramach projektu: „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Termin składania ofert do dnia: 22/11/2021 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 22/11/2021 r. o godz. 11:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 18/10/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 28/21/ZP

„Zakup licencji oprogramowania szpitalnego wraz z wdrożeniem” w ramach projektu: „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Termin składania ofert do dnia: 24/01/2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 24/01/2022 r. o godz. 11:15

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 17/12/2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://zozdt.ezamawiajacy.pl

image_print